Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utskarpen Biff Og Bacon Da
Juridisk navn:  Utskarpen Biff Og Bacon Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjoneidveien 30 Sjoneidveien 30 Fax:
8725 Utskarpen 8725 Utskarpen
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 889879602
Aksjekapital: 283.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Rana Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
35.61%
Resultat  
  
-191.12%
Egenkapital  
  
-53.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 8.884.000 6.551.000
Resultat: -677.000 743.000
Egenkapital: 901.000 1.943.000
Regnskap for  Utskarpen Biff Og Bacon Da
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 8.884.000 6.551.000
Driftskostnader -9.465.000 -5.743.000
Driftsresultat -581.000 808.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -96.000 -64.000
Finans -96.000 -64.000
Resultat før skatt -677.000 743.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -677.000 743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.000 217.000
Sum omløpsmidler 2.891.000 3.380.000
Sum eiendeler 3.089.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital 755.000 1.659.000
Sum egenkapital 901.000 1.943.000
Sum langsiktig gjeld 1.448.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 3.089.000 3.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.884.000 6.551.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 8.884.000 6.551.000
Varekostnad -6.662.000 -4.276.000
Lønninger -789.000 -325.000
Avskrivning -54.000 -51.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.960.000 -1.091.000
Driftskostnader -9.465.000 -5.743.000
Driftsresultat -581.000 808.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -96.000 -64.000
Finans -96.000 -64.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -677.000 743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 185.000
Driftsløsøre 176.000 10.000
Sum varige driftsmidler 176.000 195.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 198.000 217.000
Varebeholdning 1.376.000 1.381.000
Kundefordringer 639.000 133.000
Andre fordringer 876.000 1.866.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.891.000 3.380.000
Sum eiendeler 3.089.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital 755.000 1.659.000
Sum egenkapital 901.000 1.943.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 1.448.000 55.000
Leverandørgjeld 633.000 1.083.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 740.000 1.600.000
Sum gjeld og egenkapital 3.089.000 3.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.151.000 1.780.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.2
Soliditet 29.2 5
Resultatgrad -6.5 12.3
Rentedekningsgrad -6.1 12.6
Gjeldsgrad 2.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -18.8 22.5
Signatur
04.08.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex