Uvdal Snekker & Maskin AS
Juridisk navn:  Uvdal Snekker & Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32743290
Uvdal Sentrumsbygg Uvdal Sentrumsbygg Fax: 32743885
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 916733402
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/15/1976
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.35%
Resultat  
  
29.2%
Egenkapital  
  
3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.310.000 3.418.000 3.931.000 3.942.000 4.248.000
Resultat: 146.000 113.000 191.000 249.000 150.000
Egenkapital: 1.856.000 1.801.000 1.714.000 1.455.000 1.339.000
Regnskap for  Uvdal Snekker & Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.310.000 3.418.000 3.931.000 3.942.000 4.248.000
Driftskostnader -5.155.000 -3.283.000 -3.704.000 -3.672.000 -4.070.000
Driftsresultat 156.000 135.000 226.000 271.000 178.000
Finansinntekter 0 0 0 9.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -35.000 -23.000 -38.000
Finans -10.000 -22.000 -35.000 -23.000 -29.000
Resultat før skatt 146.000 113.000 191.000 249.000 150.000
Skattekostnad -36.000 -25.000 -24.000 -55.000 -36.000
Årsresultat 110.000 88.000 167.000 194.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000
Sum omløpsmidler 4.299.000 3.892.000 3.929.000 3.877.000 3.852.000
Sum eiendeler 4.313.000 3.906.000 3.943.000 3.891.000 3.853.000
Sum opptjent egenkapital 1.755.000 1.700.000 1.714.000 1.354.000 1.238.000
Sum egenkapital 1.856.000 1.801.000 1.714.000 1.455.000 1.339.000
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 1.584.000 1.540.000 1.811.000 2.030.000
Sum kortsiktig gjeld 1.149.000 521.000 689.000 625.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.313.000 3.906.000 3.943.000 3.891.000 3.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.310.000 3.418.000 3.931.000 3.942.000 4.248.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.310.000 3.418.000 3.931.000 3.942.000 4.248.000
Varekostnad -3.715.000 -2.319.000 -2.652.000 -2.755.000 -3.011.000
Lønninger -1.275.000 -730.000 -737.000 -706.000 -774.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -234.000 -238.000 -288.000 -285.000
Driftskostnader -5.155.000 -3.283.000 -3.704.000 -3.672.000 -4.070.000
Driftsresultat 156.000 135.000 226.000 271.000 178.000
Finansinntekter 0 0 0 9.000
Finanskostnader -10.000 -22.000 -35.000 -23.000 -38.000
Finans -10.000 -22.000 -35.000 -23.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 88.000 167.000 194.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 1.000
Varebeholdning 3.401.000 3.489.000 3.418.000 3.476.000 3.399.000
Kundefordringer 638.000 304.000 508.000 298.000 370.000
Andre fordringer -11.000 -17.000 -17.000 -9.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 13.000
Kasse, bank 270.000 115.000 18.000 112.000 64.000
Sum omløpsmidler 4.299.000 3.892.000 3.929.000 3.877.000 3.852.000
Sum eiendeler 4.313.000 3.906.000 3.943.000 3.891.000 3.853.000
Sum opptjent egenkapital 1.755.000 1.700.000 1.714.000 1.354.000 1.238.000
Sum egenkapital 1.856.000 1.801.000 1.714.000 1.455.000 1.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 1.584.000 1.540.000 1.811.000 2.030.000
Leverandørgjeld 304.000 153.000 214.000 229.000 52.000
Betalbar skatt 36.000 11.000 10.000 55.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 102.000 200.000 120.000 171.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 567.000 253.000 263.000 219.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 1.149.000 521.000 689.000 625.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 4.313.000 3.906.000 3.943.000 3.891.000 3.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.150.000 3.371.000 3.240.000 3.252.000 3.368.000
Likviditetsgrad 1 3.7 7.5 5.7 6.2 8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.6 0.9
Soliditet 43.0 46.1 43.5 37.4 34.8
Resultatgrad 2.9 3.9 5.7 6.9 4.2
Rentedekningsgrad 15.6 6.1 6.5 11.8 4.7
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.3 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.5 5.7 7 4.9
Signatur
10.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex