Uvdal Trelast Eiendom AS
Juridisk navn:  Uvdal Trelast Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32743100
Uvdalsvegen 712 Uvdalsvegen 712 Fax: 32743104
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 918860339
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.16%
Resultat  
  
-1.37%
Egenkapital  
  
24.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.673.000 5.381.000 4.020.000 3.234.000 2.726.000
Resultat: 4.619.000 4.683.000 2.280.000 2.310.000 2.492.000
Egenkapital: 18.948.000 15.216.000 11.563.000 9.841.000 8.064.000
Regnskap for  Uvdal Trelast Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.673.000 5.381.000 4.020.000 3.234.000 2.726.000
Driftskostnader -3.404.000 -2.530.000 -2.490.000 -2.699.000 -2.310.000
Driftsresultat 1.269.000 2.851.000 1.529.000 535.000 415.000
Finansinntekter 3.979.000 2.537.000 2.015.000 2.338.000 2.700.000
Finanskostnader -630.000 -705.000 -1.264.000 -564.000 -622.000
Finans 3.349.000 1.832.000 751.000 1.774.000 2.078.000
Resultat før skatt 4.619.000 4.683.000 2.280.000 2.310.000 2.492.000
Skattekostnad -886.000 -1.030.000 -558.000 -533.000 -600.000
Årsresultat 3.733.000 3.653.000 1.722.000 1.777.000 1.892.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.659.000 36.184.000 37.783.000 35.626.000 29.897.000
Sum omløpsmidler 10.997.000 7.497.000 3.543.000 2.519.000 2.903.000
Sum eiendeler 51.656.000 43.681.000 41.326.000 38.145.000 32.800.000
Sum opptjent egenkapital 16.648.000 12.916.000 9.263.000 7.541.000 5.764.000
Sum egenkapital 18.948.000 15.216.000 11.563.000 9.841.000 8.064.000
Sum langsiktig gjeld 17.732.000 14.281.000 14.760.000 13.463.000 11.685.000
Sum kortsiktig gjeld 14.975.000 14.184.000 15.003.000 14.841.000 13.051.000
Sum gjeld og egenkapital 51.655.000 43.681.000 41.326.000 38.145.000 32.800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.217.000 3.358.000 3.769.000 3.234.000 2.712.000
Andre inntekter 1.456.000 2.024.000 250.000 0 14.000
Driftsinntekter 4.673.000 5.381.000 4.020.000 3.234.000 2.726.000
Varekostnad -16.000 -72.000 -124.000 0
Lønninger -266.000 0 0 0 0
Avskrivning -1.120.000 -1.130.000 -1.114.000 -1.085.000 -941.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.018.000 -1.384.000 -1.304.000 -1.490.000 -1.369.000
Driftskostnader -3.404.000 -2.530.000 -2.490.000 -2.699.000 -2.310.000
Driftsresultat 1.269.000 2.851.000 1.529.000 535.000 415.000
Finansinntekter 3.979.000 2.537.000 2.015.000 2.338.000 2.700.000
Finanskostnader -630.000 -705.000 -1.264.000 -564.000 -622.000
Finans 3.349.000 1.832.000 751.000 1.774.000 2.078.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.733.000 3.653.000 1.722.000 1.777.000 1.892.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.147.000 14.510.000 16.011.000 14.794.000 15.498.000
Maskiner anlegg 564.000 385.000 582.000 415.000 301.000
Driftsløsøre 1.501.000 1.127.000 1.096.000 928.000 817.000
Sum varige driftsmidler 18.212.000 16.023.000 17.688.000 16.137.000 16.616.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.447.000 20.162.000 20.094.000 19.488.000 13.281.000
Sum anleggsmidler 40.659.000 36.184.000 37.783.000 35.626.000 29.897.000
Varebeholdning 90.000 1.306.000 1.241.000 106.000 142.000
Kundefordringer 485.000 563.000 942.000 41.000 20.000
Andre fordringer 5.893.000 717.000 40.000 66.000 95.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 155.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.997.000 7.497.000 3.543.000 2.519.000 2.903.000
Sum eiendeler 51.656.000 43.681.000 41.326.000 38.145.000 32.800.000
Sum opptjent egenkapital 16.648.000 12.916.000 9.263.000 7.541.000 5.764.000
Sum egenkapital 18.948.000 15.216.000 11.563.000 9.841.000 8.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 907.000 767.000 486.000 495.000 550.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.184.000 8.382.000 7.984.000 5.048.000 5.227.000
Sum langsiktig gjeld 17.732.000 14.281.000 14.760.000 13.463.000 11.685.000
Leverandørgjeld 2.072.000 336.000 622.000 91.000 -31.000
Betalbar skatt 493.000 353.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 108.000 203.000 92.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.223.000 5.005.000 6.194.000 9.611.000 7.831.000
Sum kortsiktig gjeld 14.975.000 14.184.000 15.003.000 14.841.000 13.051.000
Sum gjeld og egenkapital 51.655.000 43.681.000 41.326.000 38.145.000 32.800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.978.000 -6.687.000 -11.460.000 -12.322.000 -10.148.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2
Soliditet 36.7 34.8 2 25.8 24.6
Resultatgrad 27.2 5 3 16.5 15.2
Rentedekningsgrad 2.0 4 1.2 0.9 0.7
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.6 2.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 10.2 12.3 8.6 7.5 9.5
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex