Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågen Legesenter As
Juridisk navn:  Vågen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Konsul Knudtzons gate 8 Konsul Knudtzons gate 8 Fax:
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 923031987
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.78%
Resultat  
  
-7.06%
Egenkapital  
  
92.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 3.967.000 3.998.000 1.822.000
Resultat: 250.000 269.000 -15.000
Egenkapital: 404.000 210.000 4.000
Regnskap for  Vågen Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.967.000 3.998.000 1.822.000
Driftskostnader -3.701.000 -3.710.000 -1.838.000
Driftsresultat 266.000 288.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -16.000 -19.000 0
Finans -16.000 -19.000 0
Resultat før skatt 250.000 269.000 -15.000
Skattekostnad -56.000 -62.000 0
Årsresultat 193.000 207.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 713.000 547.000 137.000
Sum omløpsmidler 686.000 694.000 609.000
Sum eiendeler 1.399.000 1.241.000 746.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 180.000 -15.000
Sum egenkapital 404.000 210.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 442.000 0
Sum kortsiktig gjeld 646.000 588.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 1.400.000 1.240.000 745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 280.000 336.000 251.000
Andre inntekter 3.688.000 3.662.000 1.572.000
Driftsinntekter 3.967.000 3.998.000 1.822.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.778.000 -1.758.000 -1.075.000
Avskrivning -87.000 -52.000 -18.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.836.000 -1.900.000 -745.000
Driftskostnader -3.701.000 -3.710.000 -1.838.000
Driftsresultat 266.000 288.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -16.000 -19.000 0
Finans -16.000 -19.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 193.000 207.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 305.000 241.000 122.000
Sum varige driftsmidler 305.000 241.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 408.000 305.000 14.000
Sum anleggsmidler 713.000 547.000 137.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 78.000 73.000 78.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 454.000 540.000 531.000
Sum omløpsmidler 686.000 694.000 609.000
Sum eiendeler 1.399.000 1.241.000 746.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 180.000 -15.000
Sum egenkapital 404.000 210.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 164.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 442.000 0
Leverandørgjeld 53.000 135.000 153.000
Betalbar skatt 18.000 55.000 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 88.000 86.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 309.000 503.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 588.000 741.000
Sum gjeld og egenkapital 1.400.000 1.240.000 745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 40.000 106.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.8
Soliditet 28.9 16.9 0.5
Resultatgrad 6.7 7.2 -0.8
Rentedekningsgrad 16.6 15.2
Gjeldsgrad 2.5 4.9 185.3
Total kapitalrentabilitet 19.0 23.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Prokura hver for seg
Kvalvåg Hoem Per Olav
Prokura hver for seg
Sandvik Iversen Askill
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex