Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågsbygd Hage Og Anlegg As
Juridisk navn:  Vågsbygd Hage Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alkeveien 7 Alkeveien 7 Fax: 38086250
4623 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 981307968
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.47%
Resultat  
  
-651.16%
Egenkapital  
  
-183.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 115.000 190.000 202.000 488.000 205.000
Resultat: -474.000 86.000 104.000 452.000 174.000
Egenkapital: -205.000 245.000 240.000 239.000 -659.000
Regnskap for  Vågsbygd Hage Og Anlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 115.000 190.000 202.000 488.000 205.000
Driftskostnader -516.000 -96.000 -92.000 -35.000 -31.000
Driftsresultat -401.000 95.000 110.000 453.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -8.000 -5.000 0 0
Finans -73.000 -8.000 -5.000 0 0
Resultat før skatt -474.000 86.000 104.000 452.000 174.000
Skattekostnad 24.000 -19.000 -23.000 84.000 0
Årsresultat -449.000 67.000 81.000 537.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 795.000 360.000 317.000 371.000 20.000
Sum omløpsmidler 59.000 205.000 570.000 583.000 237.000
Sum eiendeler 854.000 565.000 887.000 954.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -305.000 145.000 140.000 139.000 -759.000
Sum egenkapital -205.000 245.000 240.000 239.000 -659.000
Sum langsiktig gjeld 1.041.000 209.000 172.000 24.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 111.000 475.000 690.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 565.000 887.000 953.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.000 190.000 202.000 448.000 205.000
Andre inntekter 0 0 40.000 0
Driftsinntekter 115.000 190.000 202.000 488.000 205.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -125.000 -57.000 -54.000 -5.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -39.000 -38.000 -30.000 -27.000
Driftskostnader -516.000 -96.000 -92.000 -35.000 -31.000
Driftsresultat -401.000 95.000 110.000 453.000 174.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -8.000 -5.000 0 0
Finans -73.000 -8.000 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 -80.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -449.000 67.000 81.000 537.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 20.000
Driftsløsøre 795.000 360.000 317.000 371.000 0
Sum varige driftsmidler 795.000 360.000 317.000 371.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 795.000 360.000 317.000 371.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 0 51.000 38.000 231.000
Andre fordringer 45.000 203.000 519.000 515.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 30.000 5.000
Sum omløpsmidler 59.000 205.000 570.000 583.000 237.000
Sum eiendeler 854.000 565.000 887.000 954.000 257.000
Sum opptjent egenkapital -305.000 145.000 140.000 139.000 -759.000
Sum egenkapital -205.000 245.000 240.000 239.000 -659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 23.000 24.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.041.000 209.000 172.000 24.000 0
Leverandørgjeld 0 4.000 16.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 51.000 25.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 81.000 420.000 649.000 872.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 111.000 475.000 690.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 565.000 887.000 953.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 94.000 95.000 -107.000 -679.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.8 1.2 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 3.5 1.8 1.2 0.8 0.3
Soliditet -24.0 43.4 27.1 25.1 -256.4
Resultatgrad -348.7 5 54.5 92.8 84.9
Rentedekningsgrad -5.5 11.9 2
Gjeldsgrad -5.2 1.3 2.7 3 -1.4
Total kapitalrentabilitet -47.0 16.8 12.4 47.5 67.7
Signatur
23.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex