Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågsbygdveien As
Juridisk navn:  Vågsbygdveien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 27 Østre Strandgate 46 Fax:
4661 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993432180
Aksjekapital: 4.968.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.01%
Resultat  
  
36.78%
Egenkapital  
  
-0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.451.000 1.356.000 1.404.000 1.388.000 1.278.000
Resultat: 740.000 541.000 546.000 686.000 576.000
Egenkapital: 7.029.000 7.032.000 7.019.000 6.995.000 6.951.000
Regnskap for  Vågsbygdveien As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.451.000 1.356.000 1.404.000 1.388.000 1.278.000
Driftskostnader -543.000 -610.000 -610.000 -503.000 -368.000
Driftsresultat 907.000 746.000 794.000 885.000 910.000
Finansinntekter 86.000 79.000 63.000 26.000 0
Finanskostnader -253.000 -284.000 -312.000 -224.000 -334.000
Finans -167.000 -205.000 -249.000 -198.000 -334.000
Resultat før skatt 740.000 541.000 546.000 686.000 576.000
Skattekostnad -163.000 -119.000 -120.000 -153.000 -134.000
Årsresultat 577.000 422.000 426.000 533.000 443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.437.000 13.595.000 13.751.000 14.001.000 14.251.000
Sum omløpsmidler 3.343.000 2.744.000 2.160.000 1.631.000 738.000
Sum eiendeler 16.780.000 16.339.000 15.911.000 15.632.000 14.989.000
Sum opptjent egenkapital 2.061.000 2.064.000 2.051.000 2.027.000 1.983.000
Sum egenkapital 7.029.000 7.032.000 7.019.000 6.995.000 6.951.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 120.000 117.000 110.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 9.632.000 9.187.000 8.774.000 8.527.000 7.471.000
Sum gjeld og egenkapital 16.780.000 16.339.000 15.910.000 15.632.000 14.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.451.000 1.356.000 1.404.000 1.388.000 1.278.000
Driftsinntekter 1.451.000 1.356.000 1.404.000 1.388.000 1.278.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -360.000 -360.000 -253.000 -118.000
Driftskostnader -543.000 -610.000 -610.000 -503.000 -368.000
Driftsresultat 907.000 746.000 794.000 885.000 910.000
Finansinntekter 86.000 79.000 63.000 26.000 0
Finanskostnader -253.000 -284.000 -312.000 -224.000 -334.000
Finans -167.000 -205.000 -249.000 -198.000 -334.000
Konsernbidrag -580.000 -409.000 -401.000 -489.000 -383.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 577.000 422.000 426.000 533.000 443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.437.000 13.595.000 13.751.000 14.001.000 14.251.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.437.000 13.595.000 13.751.000 14.001.000 14.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.437.000 13.595.000 13.751.000 14.001.000 14.251.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 6.000
Andre fordringer 22.000 19.000 22.000 21.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 3.000 2.000 14.000 706.000
Sum omløpsmidler 3.343.000 2.744.000 2.160.000 1.631.000 738.000
Sum eiendeler 16.780.000 16.339.000 15.911.000 15.632.000 14.989.000
Sum opptjent egenkapital 2.061.000 2.064.000 2.051.000 2.027.000 1.983.000
Sum egenkapital 7.029.000 7.032.000 7.019.000 6.995.000 6.951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 119.000 120.000 117.000 110.000 104.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.442.000 9.021.000 8.600.000 8.370.000 7.470.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 120.000 117.000 110.000 567.000
Leverandørgjeld 24.000 5.000 11.000 8.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 165.000 160.000 163.000 149.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 9.632.000 9.187.000 8.774.000 8.527.000 7.471.000
Sum gjeld og egenkapital 16.780.000 16.339.000 15.910.000 15.632.000 14.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.289.000 -6.443.000 -6.614.000 -6.896.000 -6.733.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
Soliditet 41.9 43.0 44.1 44.7 46.4
Resultatgrad 62.5 55.0 56.6 63.8 71.2
Rentedekningsgrad 3.6 2.6 2.5 4 2.7
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.9 5.0 5.4 5.8 6.1
Signatur
13.10.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex