Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågsmyra Legesenter As
Juridisk navn:  Vågsmyra Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006409
Boganesveien 31 Boganesveien 29 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996525856
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/10/2011
Foretakstype: AS
Tidligere navn: boganesveien legedrift as
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.98%
Resultat  
  
-573.68%
Egenkapital  
  
-88.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.602.000 2.923.000 2.869.000 2.705.000 2.844.000
Resultat: -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Egenkapital: 12.000 102.000 83.000 -52.000 142.000
Regnskap for  Vågsmyra Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.602.000 2.923.000 2.869.000 2.705.000 2.844.000
Driftskostnader -2.692.000 -2.904.000 -2.733.000 -2.899.000 -2.742.000
Driftsresultat -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 139.000 172.000 118.000 37.000
Sum omløpsmidler 220.000 292.000 281.000 180.000 368.000
Sum eiendeler 334.000 431.000 453.000 298.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -18.000 -37.000 -172.000 22.000
Sum egenkapital 12.000 102.000 83.000 -52.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000 329.000 370.000 351.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 431.000 453.000 299.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 963.000 776.000 819.000 662.000 2.161.000
Andre inntekter 1.639.000 2.147.000 2.050.000 2.043.000 683.000
Driftsinntekter 2.602.000 2.923.000 2.869.000 2.705.000 2.844.000
Varekostnad 0 0 -226.000
Lønninger -1.247.000 -1.225.000 -1.274.000 -1.293.000 -1.237.000
Avskrivning -25.000 -25.000 -33.000 -18.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.420.000 -1.654.000 -1.426.000 -1.588.000 -1.262.000
Driftskostnader -2.692.000 -2.904.000 -2.733.000 -2.899.000 -2.742.000
Driftsresultat -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -90.000 19.000 135.000 -194.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 111.000 136.000 118.000 37.000
Sum varige driftsmidler 86.000 111.000 136.000 118.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 36.000 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 139.000 172.000 118.000 37.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0
Andre fordringer 46.000 50.000 77.000 66.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 172.000 241.000 205.000 115.000 365.000
Sum omløpsmidler 220.000 292.000 281.000 180.000 368.000
Sum eiendeler 334.000 431.000 453.000 298.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -108.000 -18.000 -37.000 -172.000 22.000
Sum egenkapital 12.000 102.000 83.000 -52.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 29.000 93.000 85.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 72.000 65.000 56.000 68.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 227.000 212.000 211.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 329.000 370.000 351.000 263.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 431.000 453.000 299.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 -37.000 -89.000 -171.000 105.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.8 0.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.8 0.5 1.4
Soliditet 3.6 23.7 18.3 -17.4 35.1
Resultatgrad -3.5 0.7 4.7 -7.2 3.6
Rentedekningsgrad 19.0
Gjeldsgrad 26.8 3.2 4.5 -6.8 1.9
Total kapitalrentabilitet -26.9 4.4 29.8 -64.9 25.2
Signatur
26.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
26.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex