Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Værnes AS
Juridisk navn:  Værnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73870300
Skippergata 7 Nyhavna Skippergata 7 Fax: 73870310
7042 Trondheim 7042 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917249431
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/1/1970 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: harald værnes as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.7%
Resultat  
  
86.1%
Egenkapital  
  
6.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 34.687.000 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000
Resultat: 2.317.000 1.245.000 2.901.000 783.000 1.002.000
Egenkapital: 3.006.000 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000
Regnskap for  Værnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 34.687.000 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000
Driftskostnader -32.398.000 -25.514.000 -17.516.000 -20.886.000 -20.200.000
Driftsresultat 2.289.000 2.082.000 2.251.000 763.000 973.000
Finansinntekter 28.000 -835.000 650.000 21.000 31.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 28.000 -836.000 649.000 20.000 29.000
Resultat før skatt 2.317.000 1.245.000 2.901.000 783.000 1.002.000
Skattekostnad -512.000 -451.000 -604.000 -205.000 -217.000
Årsresultat 1.805.000 794.000 2.297.000 578.000 785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 106.000 920.000 254.000 288.000
Sum omløpsmidler 9.516.000 7.791.000 9.832.000 7.246.000 6.237.000
Sum eiendeler 9.598.000 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000
Sum opptjent egenkapital 2.206.000 2.026.000 1.946.000 1.709.000 1.651.000
Sum egenkapital 3.006.000 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.591.000 5.071.000 8.006.000 4.991.000 4.074.000
Sum gjeld og egenkapital 9.597.000 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.516.000 26.969.000 19.704.000 21.602.000 21.173.000
Andre inntekter 171.000 628.000 62.000 46.000 0
Driftsinntekter 34.687.000 27.596.000 19.766.000 21.648.000 21.173.000
Varekostnad -18.518.000 -11.187.000 -4.297.000 -8.655.000 -7.293.000
Lønninger -11.228.000 -11.886.000 -10.702.000 -9.783.000 -10.293.000
Avskrivning -22.000 -20.000 -6.000 -37.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.630.000 -2.421.000 -2.511.000 -2.411.000 -2.545.000
Driftskostnader -32.398.000 -25.514.000 -17.516.000 -20.886.000 -20.200.000
Driftsresultat 2.289.000 2.082.000 2.251.000 763.000 973.000
Finansinntekter 28.000 -835.000 650.000 21.000 31.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 28.000 -836.000 649.000 20.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.625.000 -714.000 -2.060.000 -520.000 -700.000
Årsresultat 1.805.000 794.000 2.297.000 578.000 785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 11.000 17.000 23.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 92.000 49.000 13.000 46.000
Sum varige driftsmidler 69.000 92.000 49.000 13.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 854.000 217.000 217.000
Sum anleggsmidler 82.000 106.000 920.000 254.000 288.000
Varebeholdning 402.000 421.000 476.000 423.000 417.000
Kundefordringer 4.905.000 5.280.000 3.727.000 3.890.000 3.235.000
Andre fordringer 428.000 328.000 886.000 557.000 1.387.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.781.000 1.761.000 4.742.000 2.376.000 1.198.000
Sum omløpsmidler 9.516.000 7.791.000 9.832.000 7.246.000 6.237.000
Sum eiendeler 9.598.000 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000
Sum opptjent egenkapital 2.206.000 2.026.000 1.946.000 1.709.000 1.651.000
Sum egenkapital 3.006.000 2.826.000 2.746.000 2.509.000 2.451.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 458.000 1.247.000 2.559.000 1.847.000 589.000
Betalbar skatt 513.000 445.000 598.000 203.000 282.000
Skyldig offentlige avgifter 2.018.000 1.547.000 1.657.000 1.459.000 1.562.000
Utbytte -1.625.000 -714.000 -2.060.000 -520.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.978.000 1.118.000 1.132.000 963.000 941.000
Sum kortsiktig gjeld 6.591.000 5.071.000 8.006.000 4.991.000 4.074.000
Sum gjeld og egenkapital 9.597.000 7.897.000 10.752.000 7.500.000 6.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.925.000 2.720.000 1.826.000 2.255.000 2.163.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.2 1.4 1.5
Soliditet 31.3 35.8 25.5 33.5 37.6
Resultatgrad 6.6 7.5 11.4 3.5 4.6
Rentedekningsgrad 2 2 7 502.0
Gjeldsgrad 2.2 1.8 2.9 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 24.1 15.8 2 10.5 15.4
Signatur
23.03.2020
FORMANN ALENE ELLER AV DE ØVRIGE STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2020
PROKURA
STUBBAN SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex