Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaaler Samdrift DA
Juridisk navn:  Vaaler Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63951356
Trollerud Trollerud Fax:
2072 Dal 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 990131244
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/2006 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4.84%
Resultat  
  
-136.76%
Egenkapital  
  
-19.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.715.000 10.220.000 10.957.000 11.193.000 9.960.000
Resultat: -161.000 -68.000 675.000 1.333.000 6.000
Egenkapital: 1.062.000 1.322.000 1.612.000 2.187.000 1.065.000
Regnskap for  Vaaler Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.715.000 10.220.000 10.957.000 11.193.000 9.960.000
Driftskostnader -10.528.000 -9.871.000 -9.922.000 -9.523.000 -9.543.000
Driftsresultat 188.000 348.000 1.035.000 1.670.000 416.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 7.000 8.000
Finanskostnader -353.000 -421.000 -365.000 -344.000 -418.000
Finans -349.000 -416.000 -361.000 -337.000 -410.000
Resultat før skatt -161.000 -68.000 675.000 1.333.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -68.000 675.000 1.333.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.740.000 10.017.000 10.275.000 9.713.000 10.363.000
Sum omløpsmidler 3.505.000 3.223.000 3.994.000 2.861.000 2.863.000
Sum eiendeler 14.245.000 13.240.000 14.269.000 12.574.000 13.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.062.000 1.322.000 1.612.000 2.187.000 1.065.000
Sum egenkapital 1.062.000 1.322.000 1.612.000 2.187.000 1.065.000
Sum langsiktig gjeld 7.113.000 6.799.000 7.994.000 7.864.000 8.909.000
Sum kortsiktig gjeld 6.071.000 5.118.000 4.662.000 2.524.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 14.246.000 13.239.000 14.268.000 12.575.000 13.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.806.000 6.645.000 7.362.000 8.665.000 7.355.000
Andre inntekter 2.910.000 3.575.000 3.595.000 2.527.000 2.605.000
Driftsinntekter 10.715.000 10.220.000 10.957.000 11.193.000 9.960.000
Varekostnad -3.175.000 -2.775.000 -2.314.000 -2.664.000 -2.615.000
Lønninger -2.557.000 -2.214.000 -2.138.000 -2.046.000 -1.961.000
Avskrivning -1.189.000 -1.181.000 -1.189.000 -1.125.000 -1.473.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.066.000 -3.749.000 -4.012.000 -3.787.000 -3.076.000
Driftskostnader -10.528.000 -9.871.000 -9.922.000 -9.523.000 -9.543.000
Driftsresultat 188.000 348.000 1.035.000 1.670.000 416.000
Finansinntekter 4.000 5.000 4.000 7.000 8.000
Finanskostnader -353.000 -421.000 -365.000 -344.000 -418.000
Finans -349.000 -416.000 -361.000 -337.000 -410.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -161.000 -68.000 675.000 1.333.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.840.000 5.269.000 5.698.000 6.127.000 6.555.000
Maskiner anlegg 4.533.000 3.369.000 2.980.000 3.512.000 3.613.000
Driftsløsøre 951.000 1.067.000 1.205.000 23.000 62.000
Sum varige driftsmidler 10.324.000 9.705.000 9.883.000 9.661.000 10.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 416.000 312.000 392.000 52.000 133.000
Sum anleggsmidler 10.740.000 10.017.000 10.275.000 9.713.000 10.363.000
Varebeholdning 2.321.000 2.050.000 1.909.000 2.183.000 2.099.000
Kundefordringer 821.000 666.000 1.407.000 598.000 697.000
Andre fordringer 329.000 481.000 653.000 50.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 26.000 25.000 30.000 17.000
Sum omløpsmidler 3.505.000 3.223.000 3.994.000 2.861.000 2.863.000
Sum eiendeler 14.245.000 13.240.000 14.269.000 12.574.000 13.226.000
Sum opptjent egenkapital 1.062.000 1.322.000 1.612.000 2.187.000 1.065.000
Sum egenkapital 1.062.000 1.322.000 1.612.000 2.187.000 1.065.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.258.000 2.936.000 2.825.000 512.000 1.897.000
Sum langsiktig gjeld 7.113.000 6.799.000 7.994.000 7.864.000 8.909.000
Leverandørgjeld 3.295.000 946.000 1.674.000 1.337.000 788.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 62.000 -76.000 489.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.449.000 1.174.000 240.000 186.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 6.071.000 5.118.000 4.662.000 2.524.000 3.252.000
Sum gjeld og egenkapital 14.246.000 13.239.000 14.268.000 12.575.000 13.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.566.000 -1.895.000 -668.000 337.000 -389.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2
Soliditet 7.5 1 11.3 17.4 8.1
Resultatgrad 1.8 3.4 9.4 14.9 4.2
Rentedekningsgrad 0.5 0.8 2.8 4.9 1
Gjeldsgrad 12.4 9 7.9 4.7 11.4
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.7 7.3 13.3 3.2
Signatur
30.08.2006
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2006
Anton Kristoffer Sundby
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex