Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vakuumconsult AS
Juridisk navn:  Vakuumconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22163200
Trondheimsveien 436B Trondheimsveien 436B Fax: 22163201
0962 Oslo 962 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981070720
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/27/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Igel-revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.14%
Resultat  
  
398.69%
Egenkapital  
  
-4.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.069.000 6.869.000 7.759.000 8.342.000 6.757.000
Resultat: 2.673.000 536.000 547.000 1.092.000 551.000
Egenkapital: 2.607.000 2.722.000 2.304.000 1.878.000 1.841.000
Regnskap for  Vakuumconsult AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.069.000 6.869.000 7.759.000 8.342.000 6.757.000
Driftskostnader -8.410.000 -6.349.000 -7.227.000 -7.272.000 -6.228.000
Driftsresultat 2.660.000 521.000 531.000 1.070.000 529.000
Finansinntekter 21.000 26.000 29.000 25.000 28.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -14.000 -3.000 -5.000
Finans 13.000 15.000 15.000 22.000 23.000
Resultat før skatt 2.673.000 536.000 547.000 1.092.000 551.000
Skattekostnad -588.000 -118.000 -120.000 -254.000 -135.000
Årsresultat 2.085.000 418.000 426.000 837.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 48.000 79.000 68.000 56.000
Sum omløpsmidler 7.125.000 4.758.000 4.294.000 4.812.000 4.104.000
Sum eiendeler 7.268.000 4.806.000 4.373.000 4.880.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 2.507.000 2.622.000 2.204.000 1.778.000 1.741.000
Sum egenkapital 2.607.000 2.722.000 2.304.000 1.878.000 1.841.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 425.000 605.000 145.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 4.586.000 1.658.000 1.465.000 2.856.000 2.243.000
Sum gjeld og egenkapital 7.268.000 4.805.000 4.374.000 4.879.000 4.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.089.000 6.869.000 7.759.000 8.342.000 6.757.000
Andre inntekter 1.980.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.069.000 6.869.000 7.759.000 8.342.000 6.757.000
Varekostnad -4.572.000 -3.138.000 -3.972.000 -4.177.000 -3.092.000
Lønninger -2.684.000 -2.349.000 -2.320.000 -2.220.000 -2.321.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.154.000 -862.000 -935.000 -875.000 -815.000
Driftskostnader -8.410.000 -6.349.000 -7.227.000 -7.272.000 -6.228.000
Driftsresultat 2.660.000 521.000 531.000 1.070.000 529.000
Finansinntekter 21.000 26.000 29.000 25.000 28.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -14.000 -3.000 -5.000
Finans 13.000 15.000 15.000 22.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -800.000 -400.000
Årsresultat 2.085.000 418.000 426.000 837.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 143.000 48.000 79.000 68.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 143.000 48.000 79.000 68.000 56.000
Varebeholdning 1.319.000 863.000 995.000 1.093.000
Kundefordringer 1.564.000 1.874.000 2.138.000 1.591.000 1.467.000
Andre fordringer 50.000 71.000 61.000 63.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.512.000 1.494.000 1.231.000 2.162.000 1.485.000
Sum omløpsmidler 7.125.000 4.758.000 4.294.000 4.812.000 4.104.000
Sum eiendeler 7.268.000 4.806.000 4.373.000 4.880.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 2.507.000 2.622.000 2.204.000 1.778.000 1.741.000
Sum egenkapital 2.607.000 2.722.000 2.304.000 1.878.000 1.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 425.000 605.000 145.000 76.000
Leverandørgjeld 34.000 510.000 280.000 474.000 289.000
Betalbar skatt 683.000 86.000 132.000 266.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 706.000 636.000 743.000 689.000 584.000
Utbytte 0 -800.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 3.162.000 425.000 310.000 627.000 840.000
Sum kortsiktig gjeld 4.586.000 1.658.000 1.465.000 2.856.000 2.243.000
Sum gjeld og egenkapital 7.268.000 4.805.000 4.374.000 4.879.000 4.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.539.000 3.100.000 2.829.000 1.956.000 1.861.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.9 2.9 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 2.1 2.3 1.3 1.3
Soliditet 35.9 56.6 52.7 38.5 44.3
Resultatgrad 24.0 7.6 6.8 12.8 7.8
Rentedekningsgrad 332.5 47.4 37.9 356.7 105.8
Gjeldsgrad 1.8 0.8 0.9 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 36.9 11.4 12.8 22.4 13.4
Signatur
15.01.2007
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex