Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valldal Bygdeservice Sa
Juridisk navn:  Valldal Bygdeservice Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91160474
c/o Geir Arne Myren Valldalsvegen 1334 Valldalsvegen 1334 Fax:
6210 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 983445802
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2001 1
Foretakstype: SA
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Fjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.49%
Resultat  
  
16100%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 5.205.000 6.893.000 6.300.000
Resultat: 162.000 1.000 2.000
Egenkapital: 415.000 415.000 413.000
Regnskap for  Valldal Bygdeservice Sa
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 5.205.000 6.893.000 6.300.000
Driftskostnader -5.042.000 -6.894.000 -6.299.000
Driftsresultat 163.000 2.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 162.000 1.000 2.000
Skattekostnad -4.000 -3.000 -2.000
Årsresultat 158.000 -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1.858.000 2.373.000 1.751.000
Sum eiendeler 1.858.000 2.373.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 310.000 313.000
Sum egenkapital 415.000 415.000 413.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.958.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.858.000 2.373.000 1.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.205.000 6.893.000 6.300.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.205.000 6.893.000 6.300.000
Varekostnad -4.465.000 -6.563.000 -5.902.000
Lønninger -17.000 -17.000 -18.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -560.000 -314.000 -379.000
Driftskostnader -5.042.000 -6.894.000 -6.299.000
Driftsresultat 163.000 2.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -158.000 0
Årsresultat 158.000 -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 874.000 369.000 685.000
Andre fordringer 13.000 13.000 13.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 971.000 1.991.000 1.054.000
Sum omløpsmidler 1.858.000 2.373.000 1.751.000
Sum eiendeler 1.858.000 2.373.000 1.751.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 310.000 313.000
Sum egenkapital 415.000 415.000 413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 988.000 1.836.000 1.277.000
Betalbar skatt 4.000 3.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 22.000
Utbytte -158.000 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 119.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 1.443.000 1.958.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.858.000 2.373.000 1.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000 415.000 412.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3
Soliditet 22.3 17.5 23.6
Resultatgrad 3.1 0
Rentedekningsgrad 163.0 2
Gjeldsgrad 3.5 4.7 3.2
Total kapitalrentabilitet 8.8 0.2
Signatur
05.05.2022
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2022
Styreleiar åleine.
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex