Valom Management As
Juridisk navn:  Valom Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21948811
Grandeveien 17D Grandeveien 17D Fax:
0286 Oslo 286 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933144089
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: J & T Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
66.67%
Egenkapital  
  
11.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.000 50.000 100.000 0 40.000
Resultat: 35.000 21.000 78.000 -28.000 0
Egenkapital: 353.000 318.000 298.000 220.000 248.000
Regnskap for  Valom Management As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.000 50.000 100.000 0 40.000
Driftskostnader -15.000 -30.000 -22.000 -28.000 -40.000
Driftsresultat 35.000 20.000 78.000 -28.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 35.000 21.000 78.000 -28.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 35.000 21.000 78.000 -28.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 619.000 582.000 575.000 475.000 510.000
Sum eiendeler 619.000 582.000 575.000 475.000 510.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -182.000 -202.000 -280.000 -252.000
Sum egenkapital 353.000 318.000 298.000 220.000 248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 266.000 264.000 277.000 256.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000 582.000 575.000 476.000 510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 50.000 100.000 0 40.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 50.000 100.000 0 40.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -30.000 -22.000 -28.000 -40.000
Driftskostnader -15.000 -30.000 -22.000 -28.000 -40.000
Driftsresultat 35.000 20.000 78.000 -28.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 35.000 21.000 78.000 -28.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 -50.000 0
Andre fordringer 0 3.000 0
Sum investeringer 311.000 323.000 323.000 331.000 331.000
Kasse, bank 308.000 258.000 252.000 191.000 179.000
Sum omløpsmidler 619.000 582.000 575.000 475.000 510.000
Sum eiendeler 619.000 582.000 575.000 475.000 510.000
Sum opptjent egenkapital -147.000 -182.000 -202.000 -280.000 -252.000
Sum egenkapital 353.000 318.000 298.000 220.000 248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 8.000 22.000 0 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 256.000 256.000 256.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 264.000 277.000 256.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 619.000 582.000 575.000 476.000 510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 318.000 298.000 219.000 248.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9
Soliditet 57.0 54.6 51.8 46.2 48.6
Resultatgrad 70.0 40.0 7 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 3.4 13.6 -5.9 0
Signatur
16.11.2021
NÅR STYRET HAR FLERE MEDLEMMER, TEGNES FIRMAET AV STYRE-
FORMANN ALENE ELLER AV TO STYREMEDLEMMER SAMMEN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex