Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vanebo Invest As
Juridisk navn:  Vanebo Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klommesteinveien 40A Klommesteinveien 40A Fax:
3303 Hokksund 3303 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 922978581
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/12/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1775%
Egenkapital  
  
700%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 822.000 0 0
Resultat: 134.000 -8.000 0
Egenkapital: 128.000 16.000 24.000
Regnskap for  Vanebo Invest As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 822.000 0 0
Driftskostnader -688.000 -8.000 0
Driftsresultat 134.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 134.000 -8.000 0
Skattekostnad -28.000 0 0
Årsresultat 106.000 -8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 396.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 396.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 -8.000 0
Sum egenkapital 128.000 16.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 396.000 23.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 822.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 822.000 0 0
Varekostnad -3.000 0 0
Lønninger -631.000 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -8.000 0
Driftskostnader -688.000 -8.000 0
Driftsresultat 134.000 -8.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 106.000 -8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 23.000 0 0
Andre fordringer 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 364.000 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 396.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 396.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 98.000 -8.000 0
Sum egenkapital 128.000 16.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000
Leverandørgjeld 8.000 1.000 0
Betalbar skatt 28.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 268.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 396.000 23.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000 22.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2
Likviditetsgrad 2 1.5 2 0
Soliditet 32.3 69.6 8
Resultatgrad 16.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 33.8 -34.8 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex