Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vang Almenning
Juridisk navn:  Vang Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47711900
Høyvangvegen 40 Høyvangvegen 40 Fax:
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 840030032
Aksjekapital: 16.659 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/13/1939
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.59%
Resultat  
  
-1.65%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.396.000 28.106.000 23.998.000 22.651.000 22.498.000
Resultat: 5.649.000 5.744.000 3.170.000 1.524.000 1.674.000
Egenkapital: 34.074.000 30.976.000 26.277.000 23.843.000 23.482.000
Regnskap for  Vang Almenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.396.000 28.106.000 23.998.000 22.651.000 22.498.000
Driftskostnader -23.917.000 -22.093.000 -20.698.000 -21.303.000 -20.868.000
Driftsresultat 5.480.000 6.012.000 3.300.000 1.347.000 1.629.000
Finansinntekter 174.000 89.000 100.000 262.000 77.000
Finanskostnader -4.000 -357.000 -229.000 -85.000 -32.000
Finans 170.000 -268.000 -129.000 177.000 45.000
Resultat før skatt 5.649.000 5.744.000 3.170.000 1.524.000 1.674.000
Skattekostnad -7.000 -16.000 -10.000 -10.000 -1.000
Årsresultat 5.642.000 5.729.000 3.160.000 1.514.000 1.673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.735.000 10.043.000 8.110.000 5.971.000 5.397.000
Sum omløpsmidler 23.473.000 25.327.000 21.853.000 21.156.000 20.001.000
Sum eiendeler 38.208.000 35.370.000 29.963.000 27.127.000 25.398.000
Sum opptjent egenkapital 34.074.000 30.976.000 26.277.000 23.843.000 23.482.000
Sum egenkapital 34.074.000 30.976.000 26.277.000 23.843.000 23.482.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.134.000 4.394.000 3.686.000 3.283.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 38.208.000 35.370.000 29.963.000 27.126.000 25.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.234.000 8.558.000 6.716.000 6.713.000 6.870.000
Andre inntekter 21.163.000 19.548.000 17.282.000 15.938.000 15.628.000
Driftsinntekter 29.396.000 28.106.000 23.998.000 22.651.000 22.498.000
Varekostnad -3.496.000 -3.098.000 -3.982.000 -4.079.000 -5.385.000
Lønninger -2.490.000 -2.396.000 -2.453.000 -1.953.000 -2.145.000
Avskrivning -573.000 -430.000 -318.000 -281.000 -417.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.358.000 -16.169.000 -13.945.000 -14.990.000 -12.921.000
Driftskostnader -23.917.000 -22.093.000 -20.698.000 -21.303.000 -20.868.000
Driftsresultat 5.480.000 6.012.000 3.300.000 1.347.000 1.629.000
Finansinntekter 174.000 89.000 100.000 262.000 77.000
Finanskostnader -4.000 -357.000 -229.000 -85.000 -32.000
Finans 170.000 -268.000 -129.000 177.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.543.000 -1.030.000 -726.000 -1.154.000 -591.000
Årsresultat 5.642.000 5.729.000 3.160.000 1.514.000 1.673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.294.000 5.544.000 3.620.000 1.359.000 927.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 713.000 892.000 575.000 502.000 465.000
Sum varige driftsmidler 11.007.000 6.436.000 4.195.000 1.862.000 1.392.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.729.000 3.607.000 3.915.000 4.109.000 4.006.000
Sum anleggsmidler 14.735.000 10.043.000 8.110.000 5.971.000 5.397.000
Varebeholdning 11.333.000 13.131.000 12.040.000 6.773.000 8.775.000
Kundefordringer 661.000 1.982.000 2.214.000 769.000 1.202.000
Andre fordringer 1.603.000 1.666.000 866.000 1.655.000 291.000
Sum investeringer 0 0 0 5.000
Kasse, bank 9.876.000 8.548.000 6.733.000 11.958.000 9.727.000
Sum omløpsmidler 23.473.000 25.327.000 21.853.000 21.156.000 20.001.000
Sum eiendeler 38.208.000 35.370.000 29.963.000 27.127.000 25.398.000
Sum opptjent egenkapital 34.074.000 30.976.000 26.277.000 23.843.000 23.482.000
Sum egenkapital 34.074.000 30.976.000 26.277.000 23.843.000 23.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 707.000 2.566.000 2.177.000 1.277.000 1.331.000
Betalbar skatt 7.000 16.000 10.000 10.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 332.000 274.000 339.000 353.000 355.000
Utbytte -2.543.000 -1.030.000 -726.000 -1.154.000 -591.000
Annen kortsiktig gjeld 3.088.000 1.539.000 1.159.000 1.644.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 4.134.000 4.394.000 3.686.000 3.283.000 1.916.000
Sum gjeld og egenkapital 38.208.000 35.370.000 29.963.000 27.126.000 25.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.339.000 20.933.000 18.167.000 17.873.000 18.085.000
Likviditetsgrad 1 5.7 5.8 5.9 6.4 10.
Likviditetsgrad 2 2.9 2.8 2.7 4.4 5.9
Soliditet 89.2 87.6 87.7 87.9 92.5
Resultatgrad 18.6 21.4 13.8 5.9 7.2
Rentedekningsgrad 1.370.0 16.8 14.4 15.8 50.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.8 17.2 11.3 5.9 6.7
Signatur
03.03.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
WETTEN JOHS
SIGNATUR I FELLESSKAP
SVENKERUD MAGNE THORBJØRN
Prokurister
03.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex