Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vang Avløysarlag Sa
Juridisk navn:  Vang Avløysarlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61368805
c/o Synshagen Næringspark AS c/o Synshagen Næringspark AS Fax:
2975 Vang I Valdres 2975 Vang I Valdres
Fylke: Kommune:
Innlandet Vang
Org.nr: 971307145
Aksjekapital: 19 NOK
Antall ansatte: 141
Etableringsdato: 4/2/1993 1
Foretakstype: SA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
141.84%
Egenkapital  
  
126.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.942.000 6.469.000 6.647.000 6.831.000 6.538.000
Resultat: 82.000 -196.000 -93.000 93.000 -171.000
Egenkapital: 147.000 65.000 261.000 355.000 263.000
Regnskap for  Vang Avløysarlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.942.000 6.469.000 6.647.000 6.831.000 6.538.000
Driftskostnader -5.858.000 -6.659.000 -6.753.000 -6.773.000 -6.722.000
Driftsresultat 83.000 -190.000 -106.000 58.000 -184.000
Finansinntekter 1.000 2.000 13.000 35.000 13.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 0 0 0
Finans -1.000 -6.000 13.000 35.000 13.000
Resultat før skatt 82.000 -196.000 -93.000 93.000 -171.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 0
Årsresultat 82.000 -196.000 -94.000 92.000 -172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.959.000 2.071.000
Sum eiendeler 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.959.000 2.071.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 46.000 242.000 335.000 243.000
Sum egenkapital 147.000 65.000 261.000 355.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.411.000 1.275.000 1.502.000 1.604.000 1.809.000
Sum gjeld og egenkapital 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.958.000 2.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.922.000 6.469.000 6.647.000 6.831.000 6.538.000
Andre inntekter 20.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.942.000 6.469.000 6.647.000 6.831.000 6.538.000
Varekostnad 0 0 0 -77.000
Lønninger -5.455.000 -6.097.000 -6.429.000 -6.338.000 -6.115.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -562.000 -324.000 -435.000 -530.000
Driftskostnader -5.858.000 -6.659.000 -6.753.000 -6.773.000 -6.722.000
Driftsresultat 83.000 -190.000 -106.000 58.000 -184.000
Finansinntekter 1.000 2.000 13.000 35.000 13.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 0 0 0
Finans -1.000 -6.000 13.000 35.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -196.000 -94.000 92.000 -172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 475.000 657.000 1.103.000 1.100.000 1.075.000
Andre fordringer 43.000 42.000 41.000 42.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.040.000 640.000 618.000 817.000 945.000
Sum omløpsmidler 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.959.000 2.071.000
Sum eiendeler 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.959.000 2.071.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 46.000 242.000 335.000 243.000
Sum egenkapital 147.000 65.000 261.000 355.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 1.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 814.000 701.000 796.000 734.000 870.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 574.000 704.000 870.000 925.000
Sum kortsiktig gjeld 1.411.000 1.275.000 1.502.000 1.604.000 1.809.000
Sum gjeld og egenkapital 1.558.000 1.340.000 1.763.000 1.958.000 2.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 65.000 261.000 355.000 262.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
Soliditet 9.4 4.9 14.8 18.1 12.7
Resultatgrad 1.4 -2.9 -1.6 0.8 -2.8
Rentedekningsgrad 41.5 -23.8
Gjeldsgrad 9.6 19.6 5.8 4.5 6.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 -5.3 4.7 -8.3
Signatur
25.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex