Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vangstunet Legesenter As
Juridisk navn:  Vangstunet Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56530370
Vangsgata 27 Vangsgata 27 Fax: 56530371
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 998090032
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/8/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.06%
Resultat  
  
-107.47%
Egenkapital  
  
-12.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.617.000 3.615.000 3.669.000 3.536.000 3.786.000
Resultat: -21.000 281.000 39.000 22.000 54.000
Egenkapital: 247.000 281.000 62.000 32.000 15.000
Regnskap for  Vangstunet Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.617.000 3.615.000 3.669.000 3.536.000 3.786.000
Driftskostnader -3.622.000 -3.297.000 -3.573.000 -3.443.000 -3.633.000
Driftsresultat -4.000 318.000 95.000 92.000 154.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -37.000 -57.000 -71.000 -100.000
Finans -17.000 -37.000 -57.000 -70.000 -99.000
Resultat før skatt -21.000 281.000 39.000 22.000 54.000
Skattekostnad -13.000 -62.000 -9.000 -5.000 -13.000
Årsresultat -34.000 219.000 30.000 17.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 599.000 1.034.000 1.419.000 1.578.000 1.947.000
Sum omløpsmidler 273.000 329.000 306.000 507.000 474.000
Sum eiendeler 872.000 1.363.000 1.725.000 2.085.000 2.421.000
Sum opptjent egenkapital 217.000 251.000 32.000 2.000 -15.000
Sum egenkapital 247.000 281.000 62.000 32.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 646.000 1.100.000 1.544.000 1.834.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 437.000 563.000 509.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 1.364.000 1.725.000 2.085.000 2.422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.617.000 3.615.000 3.669.000 3.536.000 3.786.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.617.000 3.615.000 3.669.000 3.536.000 3.786.000
Varekostnad -73.000 -50.000 0 0 0
Lønninger -1.815.000 -1.689.000 -1.908.000 -1.906.000 -1.988.000
Avskrivning -435.000 -386.000 -425.000 -364.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.299.000 -1.172.000 -1.240.000 -1.173.000 -1.316.000
Driftskostnader -3.622.000 -3.297.000 -3.573.000 -3.443.000 -3.633.000
Driftsresultat -4.000 318.000 95.000 92.000 154.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -37.000 -57.000 -71.000 -100.000
Finans -17.000 -37.000 -57.000 -70.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 219.000 30.000 17.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 1.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 599.000 1.034.000 1.419.000 1.578.000 631.000
Sum varige driftsmidler 599.000 1.034.000 1.419.000 1.578.000 1.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 599.000 1.034.000 1.419.000 1.578.000 1.947.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 39.000 61.000 67.000 11.000
Andre fordringer -67.000 11.000 14.000 -78.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 279.000 231.000 518.000 461.000
Sum omløpsmidler 273.000 329.000 306.000 507.000 474.000
Sum eiendeler 872.000 1.363.000 1.725.000 2.085.000 2.421.000
Sum opptjent egenkapital 217.000 251.000 32.000 2.000 -15.000
Sum egenkapital 247.000 281.000 62.000 32.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 177.000 646.000 1.100.000 1.544.000 1.834.000
Leverandørgjeld 91.000 30.000 42.000 76.000 182.000
Betalbar skatt 13.000 62.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 110.000 112.000 120.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 234.000 400.000 313.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 437.000 563.000 509.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 1.364.000 1.725.000 2.085.000 2.422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -175.000 -108.000 -257.000 -2.000 -99.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.5 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.5 1 0.8
Soliditet 28.3 20.6 3.6 1.5 0.6
Resultatgrad -0.1 8.8 2.6 2.6 4.1
Rentedekningsgrad -0.2 8.6 1.7 1.3 1.5
Gjeldsgrad 2.5 3.9 26.8 64.2 160.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 23.3 5.5 4.5 6.4
Signatur
13.06.2022
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex