Vannperlen AS
Juridisk navn:  Vannperlen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95123257
Verksgata 8 Verksgata 8 Fax:
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993961175
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bærum Bokholderi As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.86%
Resultat  
  
81.18%
Egenkapital  
  
43.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.972.000 2.730.000 2.898.000 2.824.000 2.795.000
Resultat: 337.000 186.000 49.000 -429.000 42.000
Egenkapital: 870.000 607.000 464.000 428.000 768.000
Regnskap for  Vannperlen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.972.000 2.730.000 2.898.000 2.824.000 2.795.000
Driftskostnader -2.637.000 -2.543.000 -2.851.000 -3.255.000 -2.754.000
Driftsresultat 336.000 187.000 47.000 -431.000 41.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans 2.000 -1.000 2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 337.000 186.000 49.000 -429.000 42.000
Skattekostnad -74.000 -42.000 -13.000 89.000 -30.000
Årsresultat 263.000 144.000 36.000 -340.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 57.000 98.000 123.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.519.000 1.505.000 1.534.000 1.147.000 1.743.000
Sum eiendeler 1.552.000 1.562.000 1.632.000 1.270.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 507.000 364.000 328.000 668.000
Sum egenkapital 870.000 607.000 464.000 428.000 768.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 570.000 570.000 300.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 385.000 599.000 543.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.562.000 1.633.000 1.271.000 1.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.958.000 2.681.000 2.878.000 2.818.000 2.712.000
Andre inntekter 15.000 49.000 19.000 5.000 83.000
Driftsinntekter 2.972.000 2.730.000 2.898.000 2.824.000 2.795.000
Varekostnad -793.000 -921.000 -1.077.000 -1.107.000 -1.011.000
Lønninger -618.000 -543.000 -879.000 -1.114.000 -892.000
Avskrivning -12.000 -7.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -659.000 -573.000 -587.000 -606.000 -593.000
Driftskostnader -2.637.000 -2.543.000 -2.851.000 -3.255.000 -2.754.000
Driftsresultat 336.000 187.000 47.000 -431.000 41.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0 -1.000 -1.000
Finans 2.000 -1.000 2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 263.000 144.000 36.000 -340.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 57.000 98.000 112.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 12.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 57.000 98.000 123.000 42.000
Varebeholdning 972.000 870.000 1.128.000 1.004.000 1.091.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 37.000 28.000 28.000 40.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 510.000 607.000 378.000 103.000 599.000
Sum omløpsmidler 1.519.000 1.505.000 1.534.000 1.147.000 1.743.000
Sum eiendeler 1.552.000 1.562.000 1.632.000 1.270.000 1.785.000
Sum opptjent egenkapital 770.000 507.000 364.000 328.000 668.000
Sum egenkapital 870.000 607.000 464.000 428.000 768.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 570.000 570.000 300.000 402.000
Leverandørgjeld 57.000 187.000 106.000 102.000
Betalbar skatt 50.000 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 168.000 186.000 197.000 262.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 159.000 226.000 240.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 385.000 599.000 543.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 1.552.000 1.562.000 1.633.000 1.271.000 1.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.157.000 1.120.000 935.000 604.000 1.129.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.9 2.6 2.1 2.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 0.7 0.3 1.1
Soliditet 56.1 38.9 28.4 33.7 4
Resultatgrad 11.3 6.8 1.6 -15.3 1.5
Rentedekningsgrad 336.0 62.3 4
Gjeldsgrad 0.8 1.6 2.5 2 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.8 12.1 3 -33.7 2.4
Signatur
27.06.2012
STYRETS LEDER ALENE.
TONE KAVLIE-JØRGENSEN ØKLAND
Prokurister
27.06.2012
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Tone Kavlie-Jørgensen Økland
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex