Varangerbotn Service As
Juridisk navn:  Varangerbotn Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78958180
Skoleveien 22 Skoleveien 22 Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 929493575
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/31/2022
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 2.353.000
Resultat: -460.000
Egenkapital: -443.000
Regnskap for  Varangerbotn Service As
Resultat 2022
Driftsinntekter 2.353.000
Driftskostnader -2.812.000
Driftsresultat -460.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -460.000
Skattekostnad
Årsresultat -460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 961.000
Sum eiendeler 961.000
Sum opptjent egenkapital -460.000
Sum egenkapital -443.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.263.000
Andre inntekter 90.000
Driftsinntekter 2.353.000
Varekostnad -1.108.000
Lønninger -1.079.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -625.000
Driftskostnader -2.812.000
Driftsresultat -460.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -460.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 490.000
Kundefordringer 113.000
Andre fordringer 49.000
Sum investeringer
Kasse, bank 309.000
Sum omløpsmidler 961.000
Sum eiendeler 961.000
Sum opptjent egenkapital -460.000
Sum egenkapital -443.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 692.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 164.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 548.000
Sum kortsiktig gjeld 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -443.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -46.1
Resultatgrad -19.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.2
Total kapitalrentabilitet -47.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex