Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vardø Hotel As
Juridisk navn:  Vardø Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78987761
Postboks 83 Kaigata 8 Fax: 78988397
9951 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 875966642
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/11/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.88%
Resultat  
  
139.09%
Egenkapital  
  
10.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000 7.680.000
Resultat: 197.000 -504.000 -166.000 -326.000 126.000
Egenkapital: 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000 1.692.000
Regnskap for  Vardø Hotel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000 7.680.000
Driftskostnader -7.042.000 -8.915.000 -7.774.000 -7.236.000 -7.537.000
Driftsresultat 222.000 -481.000 -144.000 -305.000 143.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -25.000 -23.000 -22.000 -22.000 -18.000
Finans -25.000 -23.000 -22.000 -22.000 -16.000
Resultat før skatt 197.000 -504.000 -166.000 -326.000 126.000
Skattekostnad 0 -39.000 75.000 -35.000
Årsresultat 197.000 -504.000 -205.000 -252.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.197.000 821.000 516.000 692.000 758.000
Sum omløpsmidler 700.000 1.227.000 2.124.000 1.378.000 1.705.000
Sum eiendeler 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000 2.463.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 231.000 735.000 940.000 1.192.000
Sum egenkapital 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000 1.692.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 798.000 1.046.000 1.134.000 630.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000 2.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.641.000 8.087.000 7.114.000 6.565.000 7.017.000
Andre inntekter 623.000 349.000 516.000 366.000 664.000
Driftsinntekter 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000 7.680.000
Varekostnad -307.000 -592.000 -563.000 -541.000 -461.000
Lønninger -3.599.000 -4.385.000 -3.534.000 -3.270.000 -3.275.000
Avskrivning -91.000 -88.000 -90.000 -122.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.045.000 -3.850.000 -3.587.000 -3.303.000 -3.700.000
Driftskostnader -7.042.000 -8.915.000 -7.774.000 -7.236.000 -7.537.000
Driftsresultat 222.000 -481.000 -144.000 -305.000 143.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -25.000 -23.000 -22.000 -22.000 -18.000
Finans -25.000 -23.000 -22.000 -22.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 -504.000 -205.000 -252.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 992.000 616.000 516.000 606.000 747.000
Sum varige driftsmidler 992.000 616.000 516.000 606.000 747.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 204.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.197.000 821.000 516.000 692.000 758.000
Varebeholdning 60.000 70.000 54.000 61.000 92.000
Kundefordringer 162.000 470.000 474.000 218.000
Andre fordringer 283.000 460.000 741.000 95.000 129.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 352.000 529.000 650.000 742.000 1.260.000
Sum omløpsmidler 700.000 1.227.000 2.124.000 1.378.000 1.705.000
Sum eiendeler 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000 2.463.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 231.000 735.000 940.000 1.192.000
Sum egenkapital 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000 1.692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 114.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 0 0
Leverandørgjeld 349.000 625.000 483.000 155.000 290.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 203.000 34.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 421.000 448.000 328.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 798.000 1.046.000 1.134.000 630.000 772.000
Sum gjeld og egenkapital 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000 2.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 181.000 990.000 748.000 933.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.9 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.8 2.1 2.1
Soliditet 51.9 43.4 52.7 69.6 68.7
Resultatgrad 3.1 -5.7 -1.9 -4.4 1.9
Rentedekningsgrad 8.9 -20.9 -6.5 -13.9 7.9
Gjeldsgrad 0.9 1.3 0.9 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.7 -23.5 -5.5 -14.7 5.9
Signatur
17.11.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2009
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex