Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varden Kultur Og Mediasenter AS
Juridisk navn:  Varden Kultur Og Mediasenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66989785
Postboks 23 Gamle Drammensvei 227 Fax: 66795736
1371 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 880838482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Valid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.4%
Resultat  
  
62.6%
Egenkapital  
  
35.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 834.000 562.000 708.000 383.000 490.000
Resultat: 800.000 492.000 100.000 25.000 41.000
Egenkapital: 2.710.000 2.001.000 1.539.000 1.440.000 1.415.000
Regnskap for  Varden Kultur Og Mediasenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 834.000 562.000 708.000 383.000 490.000
Driftskostnader -319.000 -183.000 -528.000 -794.000 -490.000
Driftsresultat 515.000 380.000 180.000 -411.000 0
Finansinntekter 1.256.000 170.000 0 477.000 85.000
Finanskostnader -972.000 -58.000 -80.000 -42.000 -44.000
Finans 284.000 112.000 -80.000 435.000 41.000
Resultat før skatt 800.000 492.000 100.000 25.000 41.000
Skattekostnad -90.000 -30.000 0 0 0
Årsresultat 710.000 462.000 100.000 25.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.459.000 3.418.000 2.772.000 2.580.000 2.727.000
Sum omløpsmidler 246.000 116.000 208.000 137.000 205.000
Sum eiendeler 5.705.000 3.534.000 2.980.000 2.717.000 2.932.000
Sum opptjent egenkapital 2.610.000 1.901.000 1.439.000 1.340.000 1.315.000
Sum egenkapital 2.710.000 2.001.000 1.539.000 1.440.000 1.415.000
Sum langsiktig gjeld 212.000 503.000 516.000 541.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 2.783.000 1.030.000 925.000 736.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 5.705.000 3.534.000 2.980.000 2.717.000 2.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 399.000 478.000 633.000 306.000 406.000
Andre inntekter 435.000 84.000 75.000 77.000 84.000
Driftsinntekter 834.000 562.000 708.000 383.000 490.000
Varekostnad -1.000 0 0 0
Lønninger -4.000 84.000 -206.000 -477.000 -140.000
Avskrivning 0 0 -22.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -266.000 -322.000 -295.000 -315.000
Driftskostnader -319.000 -183.000 -528.000 -794.000 -490.000
Driftsresultat 515.000 380.000 180.000 -411.000 0
Finansinntekter 1.256.000 170.000 0 477.000 85.000
Finanskostnader -972.000 -58.000 -80.000 -42.000 -44.000
Finans 284.000 112.000 -80.000 435.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 710.000 462.000 100.000 25.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 22.000
Sum varige driftsmidler 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.238.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.459.000 2.202.000 1.556.000 1.364.000 1.489.000
Sum anleggsmidler 5.459.000 3.418.000 2.772.000 2.580.000 2.727.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 110.000 0 95.000
Andre fordringer 73.000 76.000 80.000 98.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 40.000 19.000 39.000 15.000
Sum omløpsmidler 246.000 116.000 208.000 137.000 205.000
Sum eiendeler 5.705.000 3.534.000 2.980.000 2.717.000 2.932.000
Sum opptjent egenkapital 2.610.000 1.901.000 1.439.000 1.340.000 1.315.000
Sum egenkapital 2.710.000 2.001.000 1.539.000 1.440.000 1.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 72.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.137.000 953.000 471.000 175.000 463.000
Sum langsiktig gjeld 212.000 503.000 516.000 541.000 566.000
Leverandørgjeld 51.000 25.000 47.000 46.000 40.000
Betalbar skatt 19.000 30.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 6.000 17.000 25.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 556.000 16.000 390.000 490.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 2.783.000 1.030.000 925.000 736.000 952.000
Sum gjeld og egenkapital 5.705.000 3.534.000 2.980.000 2.717.000 2.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.537.000 -914.000 -717.000 -599.000 -747.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 47.5 56.6 51.6 5 48.2
Resultatgrad 61.8 67.6 25.4 -107.3 0
Rentedekningsgrad 0.5 6.6 2.3 -9.8 0
Gjeldsgrad 1.1 0.8 0.9 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 31.0 15.6 6 2.4 2.9
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex