Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varhaug Samdrift DA
Juridisk navn:  Varhaug Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51430154
Nord-varhaugvegen 60 Nord-varhaugvegen 60 Fax:
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 990036764
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/30/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
9.33%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 6.541.000 5.983.000
Resultat: 0 1.000
Egenkapital: 2.400.000 2.400.000
Regnskap for  Varhaug Samdrift DA
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 6.541.000 5.983.000
Driftskostnader -6.427.000 -5.836.000
Driftsresultat 114.000 147.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -114.000 -147.000
Finans -114.000 -146.000
Resultat før skatt 1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.396.000 5.647.000
Sum omløpsmidler 2.664.000 2.747.000
Sum eiendeler 8.060.000 8.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000
Sum egenkapital 2.400.000 2.400.000
Sum langsiktig gjeld 2.890.000 3.652.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.342.000
Sum gjeld og egenkapital 8.061.000 8.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.800.000 5.201.000
Andre inntekter 741.000 782.000
Driftsinntekter 6.541.000 5.983.000
Varekostnad -3.892.000 -3.344.000
Lønninger -109.000 -89.000
Avskrivning -211.000 -100.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.171.000 -2.238.000
Driftskostnader -6.427.000 -5.836.000
Driftsresultat 114.000 147.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -114.000 -147.000
Finans -114.000 -146.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.759.000 2.971.000
Maskiner anlegg 2.524.000 2.524.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 5.284.000 5.495.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 152.000
Sum anleggsmidler 5.396.000 5.647.000
Varebeholdning 2.105.000 2.308.000
Kundefordringer 541.000 442.000
Andre fordringer 18.000 -3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 2.664.000 2.747.000
Sum eiendeler 8.060.000 8.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000
Sum egenkapital 2.400.000 2.400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 630.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 2.890.000 3.652.000
Leverandørgjeld 1.388.000 964.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -36.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 2.771.000 2.342.000
Sum gjeld og egenkapital 8.061.000 8.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -107.000 405.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2
Soliditet 29.8 28.6
Resultatgrad 1.7 2.5
Rentedekningsgrad 1.0 1
Gjeldsgrad 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.8
Signatur
22.03.2016
DELTAKARANE KVAR FOR SEG.
Prokurister
22.03.2016
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex