Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varoma AS
Juridisk navn:  Varoma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40453000
Olaf Helsets Vei 6 Olaf Helsets Vei 6 Fax: 22689400
0694 Oslo 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989800086
Aksjekapital: 3.100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 4/19/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kaffehuset bedre og bedre as
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.8%
Resultat  
  
-1.69%
Egenkapital  
  
8.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.152.000 34.158.000 29.796.000 33.210.000 37.161.000
Resultat: 1.223.000 1.244.000 775.000 1.928.000 130.000
Egenkapital: -13.079.000 -14.302.000 -15.546.000 -16.320.000 -18.248.000
Regnskap for  Varoma AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.152.000 34.158.000 29.796.000 33.210.000 37.161.000
Driftskostnader -29.356.000 -32.310.000 -28.444.000 -30.728.000 -36.382.000
Driftsresultat 1.796.000 1.848.000 1.352.000 2.482.000 779.000
Finansinntekter 117.000 53.000 44.000 142.000 71.000
Finanskostnader -689.000 -658.000 -622.000 -696.000 -720.000
Finans -572.000 -605.000 -578.000 -554.000 -649.000
Resultat før skatt 1.223.000 1.244.000 775.000 1.928.000 130.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.223.000 1.244.000 775.000 1.928.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.000 203.000 229.000 259.000 323.000
Sum omløpsmidler 8.482.000 8.706.000 7.263.000 8.894.000 12.530.000
Sum eiendeler 8.672.000 8.909.000 7.492.000 9.153.000 12.853.000
Sum opptjent egenkapital -16.189.000 -17.412.000 -18.656.000 -19.430.000 -21.358.000
Sum egenkapital -13.079.000 -14.302.000 -15.546.000 -16.320.000 -18.248.000
Sum langsiktig gjeld 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.752.000 5.211.000 5.037.000 7.473.000 13.101.000
Sum gjeld og egenkapital 8.673.000 8.909.000 7.491.000 9.153.000 12.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.325.000 34.154.000 29.675.000 33.204.000 37.109.000
Andre inntekter 827.000 5.000 121.000 6.000 52.000
Driftsinntekter 31.152.000 34.158.000 29.796.000 33.210.000 37.161.000
Varekostnad -11.196.000 -11.687.000 -10.599.000 -12.519.000 -16.805.000
Lønninger -8.398.000 -9.483.000 -8.952.000 -9.431.000 -9.723.000
Avskrivning -43.000 -27.000 -31.000 -65.000 -707.000
Nedskrivning 0 0 0 -445.000
Andre driftskostnader -9.719.000 -11.113.000 -8.862.000 -8.713.000 -8.702.000
Driftskostnader -29.356.000 -32.310.000 -28.444.000 -30.728.000 -36.382.000
Driftsresultat 1.796.000 1.848.000 1.352.000 2.482.000 779.000
Finansinntekter 117.000 53.000 44.000 142.000 71.000
Finanskostnader -689.000 -658.000 -622.000 -696.000 -720.000
Finans -572.000 -605.000 -578.000 -554.000 -649.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.223.000 1.244.000 775.000 1.928.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 31.000 44.000 91.000
Fast eiendom 0 14.000 27.000 39.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 23.000 27.000 31.000 37.000
Sum varige driftsmidler 32.000 23.000 41.000 58.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 159.000 158.000 157.000 156.000 155.000
Sum anleggsmidler 190.000 203.000 229.000 259.000 323.000
Varebeholdning 2.159.000 3.224.000 3.518.000 4.305.000 5.301.000
Kundefordringer 4.001.000 4.761.000 2.567.000 3.928.000 6.690.000
Andre fordringer 955.000 273.000 653.000 276.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.368.000 447.000 525.000 385.000 333.000
Sum omløpsmidler 8.482.000 8.706.000 7.263.000 8.894.000 12.530.000
Sum eiendeler 8.672.000 8.909.000 7.492.000 9.153.000 12.853.000
Sum opptjent egenkapital -16.189.000 -17.412.000 -18.656.000 -19.430.000 -21.358.000
Sum egenkapital -13.079.000 -14.302.000 -15.546.000 -16.320.000 -18.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 465.000 1.132.000 2.467.000 2.420.000
Sum langsiktig gjeld 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Leverandørgjeld 1.737.000 2.312.000 2.099.000 2.594.000 8.190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.060.000 1.664.000 1.147.000 1.250.000 1.334.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 955.000 770.000 659.000 1.162.000 1.158.000
Sum kortsiktig gjeld 3.752.000 5.211.000 5.037.000 7.473.000 13.101.000
Sum gjeld og egenkapital 8.673.000 8.909.000 7.491.000 9.153.000 12.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.730.000 3.495.000 2.226.000 1.421.000 -571.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 1.4 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 0.7 0.6 0.6
Soliditet -150.8 -160.5 -207.5 -178.3
Resultatgrad 5.8 5.4 4.5 7.5 2.1
Rentedekningsgrad 2.6 2.8 2.2 3.6 1.1
Gjeldsgrad -1.7 -1.6 -1.5 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet 22.1 21.3 18.6 28.7 6.6
Signatur
24.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex