Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassenden Samdrift AS
Juridisk navn:  Vassenden Samdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70067035
Åmdal Åmdal Fax:
6156 Ørsta 6156 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 889992042
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Fredrik Mork Håskjold
Utvikling:
Omsetning  
  
22.32%
Resultat  
  
201%
Egenkapital  
  
21.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.621.000 5.413.000 5.551.000 5.624.000 5.189.000
Resultat: 903.000 300.000 -251.000 349.000 -29.000
Egenkapital: 3.984.000 3.280.000 3.045.000 1.837.000 1.559.000
Regnskap for  Vassenden Samdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.621.000 5.413.000 5.551.000 5.624.000 5.189.000
Driftskostnader -5.440.000 -4.837.000 -5.440.000 -4.854.000 -4.792.000
Driftsresultat 1.181.000 576.000 111.000 771.000 397.000
Finansinntekter 12.000 16.000 16.000 18.000 32.000
Finanskostnader -290.000 -291.000 -378.000 -440.000 -457.000
Finans -278.000 -275.000 -362.000 -422.000 -425.000
Resultat før skatt 903.000 300.000 -251.000 349.000 -29.000
Skattekostnad -199.000 -66.000 -341.000 -71.000 13.000
Årsresultat 704.000 234.000 -591.000 278.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.149.000 9.879.000 9.311.000 9.623.000 9.861.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 2.129.000 1.253.000 1.724.000 1.777.000
Sum eiendeler 12.189.000 12.008.000 10.564.000 11.347.000 11.638.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 2.280.000 2.045.000 837.000 559.000
Sum egenkapital 3.984.000 3.280.000 3.045.000 1.837.000 1.559.000
Sum langsiktig gjeld 6.087.000 6.170.000 6.309.000 7.538.000 8.116.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 2.558.000 1.210.000 1.972.000 1.962.000
Sum gjeld og egenkapital 12.189.000 12.008.000 10.564.000 11.347.000 11.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.592.000 4.536.000 4.785.000 4.677.000 4.810.000
Andre inntekter 1.029.000 877.000 766.000 948.000 379.000
Driftsinntekter 6.621.000 5.413.000 5.551.000 5.624.000 5.189.000
Varekostnad -2.605.000 -2.527.000 -3.006.000 -2.689.000 -2.561.000
Lønninger -700.000 -780.000 -740.000 -660.000 -628.000
Avskrivning -312.000 -234.000 -221.000 -367.000 -429.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.823.000 -1.296.000 -1.473.000 -1.138.000 -1.174.000
Driftskostnader -5.440.000 -4.837.000 -5.440.000 -4.854.000 -4.792.000
Driftsresultat 1.181.000 576.000 111.000 771.000 397.000
Finansinntekter 12.000 16.000 16.000 18.000 32.000
Finanskostnader -290.000 -291.000 -378.000 -440.000 -457.000
Finans -278.000 -275.000 -362.000 -422.000 -425.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 704.000 234.000 -591.000 278.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.212.000 8.239.000 8.031.000 8.191.000 8.350.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.629.000 1.627.000 1.268.000 1.417.000 1.485.000
Sum varige driftsmidler 9.841.000 9.867.000 9.299.000 9.607.000 9.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 308.000 12.000 12.000 16.000 26.000
Sum anleggsmidler 10.149.000 9.879.000 9.311.000 9.623.000 9.861.000
Varebeholdning 1.132.000 1.101.000 814.000 948.000 931.000
Kundefordringer 270.000 278.000 162.000 388.000 368.000
Andre fordringer 630.000 742.000 259.000 380.000 472.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 8.000 17.000 8.000 6.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 2.129.000 1.253.000 1.724.000 1.777.000
Sum eiendeler 12.189.000 12.008.000 10.564.000 11.347.000 11.638.000
Sum opptjent egenkapital 2.984.000 2.280.000 2.045.000 837.000 559.000
Sum egenkapital 3.984.000 3.280.000 3.045.000 1.837.000 1.559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 808.000 610.000 544.000 203.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.468.000 1.386.000 780.000 1.383.000 1.294.000
Sum langsiktig gjeld 6.087.000 6.170.000 6.309.000 7.538.000 8.116.000
Leverandørgjeld 423.000 944.000 207.000 413.000 489.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 47.000 101.000 66.000 61.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 181.000 122.000 110.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 2.558.000 1.210.000 1.972.000 1.962.000
Sum gjeld og egenkapital 12.189.000 12.008.000 10.564.000 11.347.000 11.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -429.000 43.000 -248.000 -185.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Soliditet 32.7 27.3 28.8 16.2 13.4
Resultatgrad 17.8 10.6 2 13.7 7.7
Rentedekningsgrad 4.1 2.0 0.3 1.8 0.9
Gjeldsgrad 2.1 2.7 2.5 5.2 6.5
Total kapitalrentabilitet 9.8 4.9 1.2 7 3.7
Signatur
24.06.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex