Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassendgutane AS
Juridisk navn:  Vassendgutane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90632775
Øvreplassen 10B Øvreplassen 10B Fax:
6154 Ørsta 6154 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 992825960
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/23/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Øb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.71%
Resultat  
  
-88.9%
Egenkapital  
  
-14.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.128.000 6.387.000 12.489.000 12.933.000 11.522.000
Resultat: 375.000 3.378.000 3.428.000 2.921.000 2.913.000
Egenkapital: 12.038.000 14.150.000 12.999.000 11.931.000 11.401.000
Regnskap for  Vassendgutane AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.128.000 6.387.000 12.489.000 12.933.000 11.522.000
Driftskostnader -5.086.000 -3.918.000 -9.403.000 -9.996.000 -8.668.000
Driftsresultat 43.000 2.469.000 3.085.000 2.936.000 2.854.000
Finansinntekter 357.000 910.000 345.000 5.000 88.000
Finanskostnader -24.000 -1.000 -2.000 -20.000 -30.000
Finans 333.000 909.000 343.000 -15.000 58.000
Resultat før skatt 375.000 3.378.000 3.428.000 2.921.000 2.913.000
Skattekostnad -66.000 -571.000 -725.000 -775.000 -740.000
Årsresultat 309.000 2.807.000 2.703.000 2.146.000 2.173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.596.000 2.981.000 3.417.000 3.195.000 3.757.000
Sum omløpsmidler 11.300.000 13.280.000 12.122.000 11.384.000 10.271.000
Sum eiendeler 13.896.000 16.261.000 15.539.000 14.579.000 14.028.000
Sum opptjent egenkapital 11.638.000 13.750.000 12.599.000 11.531.000 11.001.000
Sum egenkapital 12.038.000 14.150.000 12.999.000 11.931.000 11.401.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.858.000 2.112.000 2.541.000 2.647.000 2.627.000
Sum gjeld og egenkapital 13.896.000 16.262.000 15.540.000 14.578.000 14.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.484.000 3.506.000 12.311.000 12.660.000 11.379.000
Andre inntekter 645.000 2.880.000 179.000 273.000 144.000
Driftsinntekter 5.128.000 6.387.000 12.489.000 12.933.000 11.522.000
Varekostnad -2.083.000 -1.229.000 -4.424.000 -5.457.000 -4.398.000
Lønninger -1.134.000 -680.000 -1.794.000 -1.841.000 -1.646.000
Avskrivning -404.000 -486.000 -550.000 -589.000 -596.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.465.000 -1.523.000 -2.635.000 -2.109.000 -2.028.000
Driftskostnader -5.086.000 -3.918.000 -9.403.000 -9.996.000 -8.668.000
Driftsresultat 43.000 2.469.000 3.085.000 2.936.000 2.854.000
Finansinntekter 357.000 910.000 345.000 5.000 88.000
Finanskostnader -24.000 -1.000 -2.000 -20.000 -30.000
Finans 333.000 909.000 343.000 -15.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.140.000 -1.080.000 -1.060.000 -1.040.000 -1.000.000
Årsresultat 309.000 2.807.000 2.703.000 2.146.000 2.173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.049.000 2.103.000 2.156.000 2.210.000 2.264.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 547.000 878.000 1.261.000 985.000 1.494.000
Sum varige driftsmidler 2.596.000 2.981.000 3.417.000 3.195.000 3.757.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.596.000 2.981.000 3.417.000 3.195.000 3.757.000
Varebeholdning 533.000 425.000 545.000 127.000 63.000
Kundefordringer 306.000 270.000 663.000 1.141.000 1.261.000
Andre fordringer 221.000 809.000 88.000 67.000 62.000
Sum investeringer 3.855.000 4.364.000 4.066.000 3.002.000 857.000
Kasse, bank 6.384.000 7.413.000 6.760.000 7.047.000 8.028.000
Sum omløpsmidler 11.300.000 13.280.000 12.122.000 11.384.000 10.271.000
Sum eiendeler 13.896.000 16.261.000 15.539.000 14.579.000 14.028.000
Sum opptjent egenkapital 11.638.000 13.750.000 12.599.000 11.531.000 11.001.000
Sum egenkapital 12.038.000 14.150.000 12.999.000 11.931.000 11.401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 92.000 84.000 93.000 199.000 277.000
Betalbar skatt 66.000 571.000 725.000 775.000 761.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 40.000 174.000 136.000 142.000
Utbytte -1.140.000 -1.080.000 -1.060.000 -1.040.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 400.000 337.000 489.000 497.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 1.858.000 2.112.000 2.541.000 2.647.000 2.627.000
Sum gjeld og egenkapital 13.896.000 16.262.000 15.540.000 14.578.000 14.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.442.000 11.168.000 9.581.000 8.737.000 7.644.000
Likviditetsgrad 1 6.1 6.3 4.8 4.3 3.9
Likviditetsgrad 2 5.8 6.1 4.6 4.3 3.9
Soliditet 86.6 87.0 83.6 81.8 81.3
Resultatgrad 0.8 38.7 24.7 22.7 24.8
Rentedekningsgrad 1.8 2.469.0 1542.5 146.8 95.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.9 20.8 22.1 20.2 2
Signatur
19.10.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex