Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vatland Bygg As
Juridisk navn:  Vatland Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolandsveien 16 Skolandsveien 16 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 918676724
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/25/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.14%
Resultat  
  
190.2%
Egenkapital  
  
12.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.673.000 1.238.000 3.058.000 356.000
Resultat: 46.000 -51.000 304.000 57.000
Egenkapital: 314.000 278.000 308.000 74.000
Regnskap for  Vatland Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.673.000 1.238.000 3.058.000 356.000
Driftskostnader -1.627.000 -1.289.000 -2.754.000 -298.000
Driftsresultat 47.000 -51.000 304.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 1.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 46.000 -51.000 304.000 57.000
Skattekostnad -10.000 21.000 -69.000 -14.000
Årsresultat 36.000 -30.000 234.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 11.000 16.000 26.000
Sum omløpsmidler 487.000 378.000 2.526.000 80.000
Sum eiendeler 514.000 389.000 2.542.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 248.000 278.000 44.000
Sum egenkapital 314.000 278.000 308.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 111.000 2.224.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 389.000 2.542.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.671.000 1.223.000 3.062.000 352.000
Andre inntekter 2.000 15.000 -4.000 4.000
Driftsinntekter 1.673.000 1.238.000 3.058.000 356.000
Varekostnad -511.000 -479.000 -2.455.000 -204.000
Lønninger -760.000 -464.000 -108.000 0
Avskrivning -5.000 -5.000 -10.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -341.000 -138.000 -91.000
Driftskostnader -1.627.000 -1.289.000 -2.754.000 -298.000
Driftsresultat 47.000 -51.000 304.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 1.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 36.000 -30.000 234.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 16.000 26.000
Sum varige driftsmidler 26.000 0 16.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 11.000 16.000 26.000
Varebeholdning 203.000 97.000 52.000 28.000
Kundefordringer 221.000 102.000 2.292.000 0
Andre fordringer 26.000 102.000 2.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 76.000 180.000 43.000
Sum omløpsmidler 487.000 378.000 2.526.000 80.000
Sum eiendeler 514.000 389.000 2.542.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 284.000 248.000 278.000 44.000
Sum egenkapital 314.000 278.000 308.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 1.000
Leverandørgjeld 4.000 12.000 2.139.000 17.000
Betalbar skatt 0 60.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 51.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 48.000 9.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 111.000 2.224.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 389.000 2.542.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 267.000 302.000 48.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.4 1.1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.4 2.5 1.1 1.6
Soliditet 61.1 71.5 12.1 69.2
Resultatgrad 2.8 -4.1 9.9 16.3
Rentedekningsgrad 47.0 5
Gjeldsgrad 0.6 0.4 7.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 -13.1 1 54.2
Signatur
26.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex