Vatneli Skole Adventistkirkens Grunnskole
Juridisk navn:  Vatneli Skole Adventistkirkens Grunnskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51666353
Vatneliveien 79 Vatneliveien 79 Fax: 51604061
4309 Sandnes 4309 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 976202910
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 8/1/1978 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
-105.16%
Egenkapital  
  
-1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.880.000 13.014.000 11.934.000 11.914.000 11.451.000
Resultat: -77.000 1.492.000 448.000 63.000 1.053.000
Egenkapital: 5.793.000 5.871.000 4.379.000 3.931.000 3.868.000
Regnskap for  Vatneli Skole Adventistkirkens Grunnskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.880.000 13.014.000 11.934.000 11.914.000 11.451.000
Driftskostnader -13.000.000 -11.555.000 -11.513.000 -11.886.000 -10.443.000
Driftsresultat -119.000 1.458.000 421.000 28.000 1.008.000
Finansinntekter 43.000 34.000 28.000 38.000 46.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 42.000 34.000 27.000 36.000 45.000
Resultat før skatt -77.000 1.492.000 448.000 63.000 1.053.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 1.492.000 448.000 63.000 1.053.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 900.000 1.182.000 1.326.000 1.542.000 735.000
Sum omløpsmidler 7.084.000 6.813.000 5.757.000 5.555.000 5.954.000
Sum eiendeler 7.984.000 7.995.000 7.083.000 7.097.000 6.689.000
Sum opptjent egenkapital 5.793.000 5.871.000 4.379.000 3.931.000 3.868.000
Sum egenkapital 5.793.000 5.871.000 4.379.000 3.931.000 3.868.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.191.000 2.124.000 2.705.000 3.166.000 2.821.000
Sum gjeld og egenkapital 7.984.000 7.995.000 7.084.000 7.097.000 6.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 132.000 129.000 129.000 126.000
Andre inntekter 12.752.000 12.882.000 11.805.000 11.785.000 11.325.000
Driftsinntekter 12.880.000 13.014.000 11.934.000 11.914.000 11.451.000
Varekostnad -638.000 -562.000 -603.000 -773.000 -673.000
Lønninger -10.067.000 -8.619.000 -8.560.000 -8.336.000 -7.649.000
Avskrivning -282.000 -301.000 -303.000 -219.000 -149.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.013.000 -2.073.000 -2.047.000 -2.558.000 -1.972.000
Driftskostnader -13.000.000 -11.555.000 -11.513.000 -11.886.000 -10.443.000
Driftsresultat -119.000 1.458.000 421.000 28.000 1.008.000
Finansinntekter 43.000 34.000 28.000 38.000 46.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -1.000
Finans 42.000 34.000 27.000 36.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 1.492.000 448.000 63.000 1.053.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 886.000 986.000 186.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 900.000 1.182.000 440.000 556.000 549.000
Sum varige driftsmidler 900.000 1.182.000 1.326.000 1.542.000 735.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 900.000 1.182.000 1.326.000 1.542.000 735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.088.000 297.000 64.000 376.000 36.000
Andre fordringer 339.000 367.000 358.000 311.000 423.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.658.000 6.149.000 5.336.000 4.868.000 5.495.000
Sum omløpsmidler 7.084.000 6.813.000 5.757.000 5.555.000 5.954.000
Sum eiendeler 7.984.000 7.995.000 7.083.000 7.097.000 6.689.000
Sum opptjent egenkapital 5.793.000 5.871.000 4.379.000 3.931.000 3.868.000
Sum egenkapital 5.793.000 5.871.000 4.379.000 3.931.000 3.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 647.000 676.000 490.000 985.000 716.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 651.000 601.000 537.000 529.000 599.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 892.000 847.000 1.677.000 1.651.000 1.507.000
Sum kortsiktig gjeld 2.191.000 2.124.000 2.705.000 3.166.000 2.821.000
Sum gjeld og egenkapital 7.984.000 7.995.000 7.084.000 7.097.000 6.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.893.000 4.689.000 3.052.000 2.389.000 3.133.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 2.1 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 3.2 3.2 2.1 1.8 2.2
Soliditet 72.6 73.4 61.8 55.4 57.8
Resultatgrad -0.9 11.2 3.5 0.2 8.8
Rentedekningsgrad 4 1 1054.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.7 6.3 0.9 15.8
Signatur
14.08.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex