Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veavågen Legesenter As
Juridisk navn:  Veavågen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51731017
Postboks 83 Munkajordvegen 2 Fax:
4295 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 816584132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Praktikertjenesten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.5%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.937.000 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Resultat: 2.000 2.000 0 0 0
Egenkapital: 34.000 32.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Veavågen Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.937.000 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Driftskostnader -1.934.000 -1.674.000 -1.480.000 -1.196.000 -995.000
Driftsresultat 2.000 2.000 1.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 2.000 2.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 2.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 7.000 13.000 0 0
Sum omløpsmidler 423.000 360.000 403.000 406.000 124.000
Sum eiendeler 425.000 367.000 416.000 406.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 2.000 0 0 0
Sum egenkapital 34.000 32.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391.000 335.000 385.000 376.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 367.000 415.000 406.000 124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.937.000 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Driftsinntekter 1.937.000 1.677.000 1.481.000 1.197.000 995.000
Varekostnad -189.000 -189.000 -200.000 -130.000 -103.000
Lønninger -1.363.000 -1.148.000 -948.000 -736.000 -677.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -377.000 -332.000 -327.000 -330.000 -215.000
Driftskostnader -1.934.000 -1.674.000 -1.480.000 -1.196.000 -995.000
Driftsresultat 2.000 2.000 1.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 2.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 7.000 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 7.000 13.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 7.000 13.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 271.000 0
Andre fordringer 389.000 295.000 350.000 79.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 65.000 46.000 56.000 45.000
Sum omløpsmidler 423.000 360.000 403.000 406.000 124.000
Sum eiendeler 425.000 367.000 416.000 406.000 124.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 2.000 0 0 0
Sum egenkapital 34.000 32.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 0 6.000 179.000 -11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.000 68.000 55.000 56.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 267.000 324.000 142.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 335.000 385.000 376.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 367.000 415.000 406.000 124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 25.000 18.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.1 1.3
Soliditet 8.0 8.7 7.2 7.4 24.2
Resultatgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 11.5 10.5 12.8 12.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 0.2 0.2 0
Signatur
20.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex