Veda AS
Juridisk navn:  Veda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97565484
Galdetoppen 16 Galdetoppen 16 Fax:
6869 Hafslo 6869 Hafslo
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 931864742
Aksjekapital: 101.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
110.36%
Resultat  
  
-88.91%
Egenkapital  
  
6%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.767.000 840.000 538.000 141.000 173.000
Resultat: 853.000 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000
Egenkapital: 15.074.000 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000
Regnskap for  Veda AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.767.000 840.000 538.000 141.000 173.000
Driftskostnader -1.929.000 -1.345.000 -526.000 -221.000 -272.000
Driftsresultat -162.000 -504.000 12.000 -81.000 -98.000
Finansinntekter 1.118.000 9.523.000 5.413.000 2.622.000 3.060.000
Finanskostnader -103.000 -1.326.000 -1.923.000 -610.000 -1.631.000
Finans 1.015.000 8.197.000 3.490.000 2.012.000 1.429.000
Resultat før skatt 853.000 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 853.000 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.496.000 9.662.000 10.195.000 10.511.000 10.683.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 12.339.000 8.849.000 1.553.000 692.000
Sum eiendeler 19.691.000 22.001.000 19.044.000 12.064.000 11.375.000
Sum opptjent egenkapital 14.973.000 14.120.000 6.987.000 3.484.000 2.554.000
Sum egenkapital 15.074.000 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000
Sum langsiktig gjeld 3.649.000 6.556.000 8.803.000 4.003.000 5.514.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 1.224.000 3.012.000 4.337.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 19.691.000 22.001.000 19.042.000 12.064.000 11.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.530.000 840.000 188.000 108.000 173.000
Andre inntekter 237.000 350.000 32.000 0
Driftsinntekter 1.767.000 840.000 538.000 141.000 173.000
Varekostnad -45.000 -40.000 0 0
Lønninger -521.000 -450.000 0 0
Avskrivning -381.000 -335.000 -55.000 -72.000 -144.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -982.000 -520.000 -471.000 -149.000 -128.000
Driftskostnader -1.929.000 -1.345.000 -526.000 -221.000 -272.000
Driftsresultat -162.000 -504.000 12.000 -81.000 -98.000
Finansinntekter 1.118.000 9.523.000 5.413.000 2.622.000 3.060.000
Finanskostnader -103.000 -1.326.000 -1.923.000 -610.000 -1.631.000
Finans 1.015.000 8.197.000 3.490.000 2.012.000 1.429.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.000.000 0
Årsresultat 853.000 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 15.040.000 7.442.000 5.306.000 4.099.000 3.306.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.482.000 1.351.000 1.618.000 0 420.000
Sum varige driftsmidler 16.522.000 8.794.000 6.924.000 4.099.000 3.726.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.975.000 868.000 3.270.000 6.412.000 6.957.000
Sum anleggsmidler 18.496.000 9.662.000 10.195.000 10.511.000 10.683.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 106.000 148.000 208.000 173.000 109.000
Andre fordringer 1.076.000 12.139.000 7.517.000 1.381.000 463.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 52.000 1.124.000 0 120.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 12.339.000 8.849.000 1.553.000 692.000
Sum eiendeler 19.691.000 22.001.000 19.044.000 12.064.000 11.375.000
Sum opptjent egenkapital 14.973.000 14.120.000 6.987.000 3.484.000 2.554.000
Sum egenkapital 15.074.000 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 30.000 9.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.649.000 6.556.000 8.803.000 4.003.000 5.514.000
Leverandørgjeld 701.000 63.000 265.000 264.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 27.000 0 116.000
Utbytte -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 1.104.000 2.747.000 3.065.000 2.950.000
Sum kortsiktig gjeld 968.000 1.224.000 3.012.000 4.337.000 3.067.000
Sum gjeld og egenkapital 19.691.000 22.001.000 19.042.000 12.064.000 11.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 11.115.000 5.837.000 -2.784.000 -2.375.000
Likviditetsgrad 1 1.2 10.1 2.9 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 10.1 2.9 0.4 0.2
Soliditet 76.6 64.6 38.0 30.9 24.6
Resultatgrad -9.2 -60.0 2.2 -57.4 -56.6
Rentedekningsgrad -1.6 -0.4 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 1.6 2.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 41.0 28.5 21.1 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex