Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedeler AS
Juridisk navn:  Vedeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55311935
Fjellveien 123 Fjellveien 123 Fax:
5019 Bergen 5019 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990024057
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Limco Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.84%
Resultat  
  
641.74%
Egenkapital  
  
13.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 949.000 864.000 861.000 722.000 738.000
Resultat: 3.543.000 -654.000 6.249.000 3.620.000 2.462.000
Egenkapital: 28.647.000 25.302.000 26.161.000 20.122.000 16.676.000
Regnskap for  Vedeler AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 949.000 864.000 861.000 722.000 738.000
Driftskostnader -96.000 -67.000 -59.000 -78.000 -50.000
Driftsresultat 853.000 796.000 803.000 644.000 688.000
Finansinntekter 2.690.000 -1.451.000 5.446.000 2.975.000 1.773.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.690.000 -1.451.000 5.446.000 2.975.000 1.773.000
Resultat før skatt 3.543.000 -654.000 6.249.000 3.620.000 2.462.000
Skattekostnad -198.000 -205.000 -210.000 -175.000 -193.000
Årsresultat 3.345.000 -859.000 6.039.000 3.445.000 2.269.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 583.000 799.000 20.336.000 17.117.000
Sum omløpsmidler 29.505.000 25.718.000 26.468.000 388.000 243.000
Sum eiendeler 29.538.000 26.301.000 27.267.000 20.724.000 17.360.000
Sum opptjent egenkapital 21.955.000 18.610.000 19.469.000 13.430.000 9.984.000
Sum egenkapital 28.647.000 25.302.000 26.161.000 20.122.000 16.676.000
Sum langsiktig gjeld 693.000 793.000 888.000 428.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 205.000 217.000 175.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 29.538.000 26.300.000 27.266.000 20.725.000 17.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 949.000 864.000 861.000 722.000 738.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 949.000 864.000 861.000 722.000 738.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -67.000 -59.000 -78.000 -50.000
Driftskostnader -96.000 -67.000 -59.000 -78.000 -50.000
Driftsresultat 853.000 796.000 803.000 644.000 688.000
Finansinntekter 2.690.000 -1.451.000 5.446.000 2.975.000 1.773.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.690.000 -1.451.000 5.446.000 2.975.000 1.773.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.345.000 -859.000 6.039.000 3.445.000 2.269.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 583.000 799.000 20.336.000 17.117.000
Sum anleggsmidler 33.000 583.000 799.000 20.336.000 17.117.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 24.000 30.000 0 0
Andre fordringer 7.000 24.000 7.000 2.000 8.000
Sum investeringer 27.291.000 23.163.000 24.958.000 0 0
Kasse, bank 2.178.000 2.507.000 1.473.000 386.000 236.000
Sum omløpsmidler 29.505.000 25.718.000 26.468.000 388.000 243.000
Sum eiendeler 29.538.000 26.301.000 27.267.000 20.724.000 17.360.000
Sum opptjent egenkapital 21.955.000 18.610.000 19.469.000 13.430.000 9.984.000
Sum egenkapital 28.647.000 25.302.000 26.161.000 20.122.000 16.676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 693.000 793.000 888.000 428.000 491.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 198.000 205.000 210.000 175.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 198.000 205.000 217.000 175.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 29.538.000 26.300.000 27.266.000 20.725.000 17.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.307.000 25.513.000 26.251.000 213.000 50.000
Likviditetsgrad 1 1 125.5 1 2.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1 125.5 1 2.2 1.3
Soliditet 9 96.2 95.9 97.1 96.1
Resultatgrad 89.9 92.1 93.3 89.2 93.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 -2.5 22.9 17.5 14.2
Signatur
18.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex