Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vegårshei Eiendom 1 As
Juridisk navn:  Vegårshei Eiendom 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04792
Postboks 183 Vestre Kystvei 191 Fax: 37261299
4792 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 892169632
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
1.04%
Egenkapital  
  
11.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.219.000 2.181.000 2.132.000 2.066.000 2.056.000
Resultat: 1.358.000 1.344.000 1.271.000 1.054.000 967.000
Egenkapital: 10.627.000 9.568.000 8.520.000 7.529.000 6.717.000
Regnskap for  Vegårshei Eiendom 1 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.219.000 2.181.000 2.132.000 2.066.000 2.056.000
Driftskostnader -709.000 -646.000 -639.000 -781.000 -809.000
Driftsresultat 1.510.000 1.535.000 1.492.000 1.285.000 1.247.000
Finansinntekter 3.000 13.000 3.000 7.000 1.000
Finanskostnader -155.000 -204.000 -224.000 -238.000 -282.000
Finans -152.000 -191.000 -221.000 -231.000 -281.000
Resultat før skatt 1.358.000 1.344.000 1.271.000 1.054.000 967.000
Skattekostnad -299.000 -296.000 -281.000 -242.000 -238.000
Årsresultat 1.059.000 1.048.000 991.000 812.000 728.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.826.000 15.256.000 15.408.000 15.800.000 15.506.000
Sum omløpsmidler 510.000 56.000 769.000 0 0
Sum eiendeler 15.336.000 15.312.000 16.177.000 15.800.000 15.506.000
Sum opptjent egenkapital 7.071.000 6.012.000 4.963.000 3.973.000 3.161.000
Sum egenkapital 10.627.000 9.568.000 8.520.000 7.529.000 6.717.000
Sum langsiktig gjeld 3.299.000 5.311.000 7.266.000 7.266.000 4.562.000
Sum kortsiktig gjeld 1.410.000 433.000 391.000 1.006.000 4.226.000
Sum gjeld og egenkapital 15.336.000 15.312.000 16.176.000 15.801.000 15.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.219.000 2.181.000 2.132.000 2.066.000 2.056.000
Driftsinntekter 2.219.000 2.181.000 2.132.000 2.066.000 2.056.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -430.000 -420.000 -399.000 -586.000 -575.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -279.000 -226.000 -240.000 -195.000 -234.000
Driftskostnader -709.000 -646.000 -639.000 -781.000 -809.000
Driftsresultat 1.510.000 1.535.000 1.492.000 1.285.000 1.247.000
Finansinntekter 3.000 13.000 3.000 7.000 1.000
Finanskostnader -155.000 -204.000 -224.000 -238.000 -282.000
Finans -152.000 -191.000 -221.000 -231.000 -281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.059.000 1.048.000 991.000 812.000 728.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 14.826.000 15.247.000 15.408.000 15.800.000 15.506.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.826.000 15.256.000 15.408.000 15.800.000 15.506.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.826.000 15.256.000 15.408.000 15.800.000 15.506.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 6.000 0 0
Andre fordringer 510.000 46.000 762.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 510.000 56.000 769.000 0 0
Sum eiendeler 15.336.000 15.312.000 16.177.000 15.800.000 15.506.000
Sum opptjent egenkapital 7.071.000 6.012.000 4.963.000 3.973.000 3.161.000
Sum egenkapital 10.627.000 9.568.000 8.520.000 7.529.000 6.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 299.000 311.000 255.000 255.000 82.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.299.000 5.311.000 7.266.000 7.266.000 4.562.000
Leverandørgjeld 14.000 19.000 2.000 9.000
Betalbar skatt 310.000 241.000 280.000 70.000 266.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 89.000 84.000 85.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.006.000 90.000 8.000 850.000 3.866.000
Sum kortsiktig gjeld 1.410.000 433.000 391.000 1.006.000 4.226.000
Sum gjeld og egenkapital 15.336.000 15.312.000 16.176.000 15.801.000 15.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -900.000 -377.000 378.000 -1.006.000 -4.226.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 2 0 0
Soliditet 69.3 62.5 52.7 47.6 43.3
Resultatgrad 68.0 70.4 7 62.2 60.7
Rentedekningsgrad 9.7 7.5 6.7 5.4 4.4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.9 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 10.1 9.2 8.2 8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex