Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veidemenn AS
Juridisk navn:  Veidemenn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62126272
Kollsvegen 228 Kollsvegen 228 Fax: 61170902
2825 Gjøvik 2825 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 984310927
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/5/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
61.31%
Resultat  
  
308.47%
Egenkapital  
  
16.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.980.000 6.187.000 7.704.000 8.059.000 10.210.000
Resultat: 2.218.000 543.000 177.000 -268.000 -62.000
Egenkapital: 1.580.000 1.355.000 909.000 732.000 1.000.000
Regnskap for  Veidemenn AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.980.000 6.187.000 7.704.000 8.059.000 10.210.000
Driftskostnader -7.763.000 -5.644.000 -7.520.000 -8.328.000 -10.278.000
Driftsresultat 2.216.000 543.000 184.000 -268.000 -68.000
Finansinntekter 5.000 13.000 6.000 9.000 19.000
Finanskostnader -2.000 -13.000 -13.000 -9.000 -13.000
Finans 3.000 0 -7.000 0 6.000
Resultat før skatt 2.218.000 543.000 177.000 -268.000 -62.000
Skattekostnad -493.000 -97.000 0 0 0
Årsresultat 1.725.000 446.000 177.000 -268.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 42.000 30.000 43.000 0
Sum omløpsmidler 4.617.000 2.542.000 3.122.000 2.371.000 5.619.000
Sum eiendeler 4.643.000 2.584.000 3.152.000 2.414.000 5.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.480.000 1.255.000 809.000 632.000 900.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.355.000 909.000 732.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 235.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 1.229.000 2.243.000 1.682.000 4.385.000
Sum gjeld og egenkapital 4.643.000 2.584.000 3.152.000 2.414.000 5.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.980.000 6.187.000 7.704.000 8.059.000 10.210.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.980.000 6.187.000 7.704.000 8.059.000 10.210.000
Varekostnad -6.190.000 -4.381.000 -5.729.000 -7.004.000 -9.264.000
Lønninger -553.000 -536.000 -880.000 -617.000 -265.000
Avskrivning -16.000 -19.000 -12.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.004.000 -708.000 -899.000 -698.000 -749.000
Driftskostnader -7.763.000 -5.644.000 -7.520.000 -8.328.000 -10.278.000
Driftsresultat 2.216.000 543.000 184.000 -268.000 -68.000
Finansinntekter 5.000 13.000 6.000 9.000 19.000
Finanskostnader -2.000 -13.000 -13.000 -9.000 -13.000
Finans 3.000 0 -7.000 0 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.725.000 446.000 177.000 -268.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 42.000 30.000 43.000 0
Sum varige driftsmidler 26.000 42.000 30.000 43.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 42.000 30.000 43.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.137.000 655.000 971.000 850.000 1.566.000
Andre fordringer 4.000 6.000 3.000 234.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 515.000
Kasse, bank 3.476.000 1.881.000 2.148.000 1.288.000 3.529.000
Sum omløpsmidler 4.617.000 2.542.000 3.122.000 2.371.000 5.619.000
Sum eiendeler 4.643.000 2.584.000 3.152.000 2.414.000 5.619.000
Sum opptjent egenkapital 1.480.000 1.255.000 809.000 632.000 900.000
Sum egenkapital 1.580.000 1.355.000 909.000 732.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 235.000
Leverandørgjeld 695.000 469.000 1.649.000 1.122.000 3.783.000
Betalbar skatt 493.000 97.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 128.000 84.000 65.000 43.000
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 534.000 510.000 495.000 558.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 1.229.000 2.243.000 1.682.000 4.385.000
Sum gjeld og egenkapital 4.643.000 2.584.000 3.152.000 2.414.000 5.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.554.000 1.313.000 879.000 689.000 1.234.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 2.1 1.4 1.4 1.3
Soliditet 34.0 52.4 28.8 30.3 17.8
Resultatgrad 22.2 8.8 2.4 -3.3 -0.7
Rentedekningsgrad 1.108.0 41.8 14.2 -29.8 -5.2
Gjeldsgrad 1.9 0.9 2.5 2.3 4.6
Total kapitalrentabilitet 47.8 21.5 6 -10.7 -0.9
Signatur
25.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex