Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vein Invest As
Juridisk navn:  Vein Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55122878
Stokkedalen 28 Stokkedalen 28 Fax:
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990766541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/6/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.66%
Resultat  
  
187.18%
Egenkapital  
  
16.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 314.000 488.000 50.000 50.000 128.000
Resultat: 112.000 39.000 -379.000 -34.000 -137.000
Egenkapital: 166.000 142.000 235.000 614.000 647.000
Regnskap for  Vein Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 314.000 488.000 50.000 50.000 128.000
Driftskostnader -192.000 -405.000 -40.000 -43.000 -75.000
Driftsresultat 122.000 83.000 10.000 7.000 53.000
Finansinntekter 6.000 87.000 0 12.000 0
Finanskostnader -16.000 -130.000 -389.000 -53.000 -192.000
Finans -10.000 -43.000 -389.000 -41.000 -192.000
Resultat før skatt 112.000 39.000 -379.000 -34.000 -137.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 39.000 -379.000 -34.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 702.000 843.000 288.000 693.000 875.000
Sum omløpsmidler 347.000 318.000 454.000 411.000 334.000
Sum eiendeler 1.049.000 1.161.000 742.000 1.104.000 1.209.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 42.000 135.000 514.000 547.000
Sum egenkapital 166.000 142.000 235.000 614.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 455.000 532.000 0 0 73.000
Sum kortsiktig gjeld 428.000 487.000 507.000 490.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.049.000 1.161.000 742.000 1.104.000 1.209.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 226.000 355.000 50.000 50.000 67.000
Andre inntekter 88.000 132.000 0 0 62.000
Driftsinntekter 314.000 488.000 50.000 50.000 128.000
Varekostnad 0 -200.000 0 0 0
Lønninger -2.000 -1.000 0 0 0
Avskrivning -140.000 -121.000 -12.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -83.000 -28.000 -31.000 -60.000
Driftskostnader -192.000 -405.000 -40.000 -43.000 -75.000
Driftsresultat 122.000 83.000 10.000 7.000 53.000
Finansinntekter 6.000 87.000 0 12.000 0
Finanskostnader -16.000 -130.000 -389.000 -53.000 -192.000
Finans -10.000 -43.000 -389.000 -41.000 -192.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -88.000 0 0 0 0
Årsresultat 112.000 39.000 -379.000 -34.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 450.000 590.000 36.000 48.000 60.000
Sum varige driftsmidler 450.000 590.000 36.000 48.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 252.000 252.000 252.000 645.000 815.000
Sum anleggsmidler 702.000 843.000 288.000 693.000 875.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 21.000 39.000 18.000 24.000 18.000
Sum investeringer 69.000 67.000 105.000 101.000 90.000
Kasse, bank 256.000 212.000 331.000 286.000 227.000
Sum omløpsmidler 347.000 318.000 454.000 411.000 334.000
Sum eiendeler 1.049.000 1.161.000 742.000 1.104.000 1.209.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 42.000 135.000 514.000 547.000
Sum egenkapital 166.000 142.000 235.000 614.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 455.000 532.000 0 0 73.000
Leverandørgjeld 5.000 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Utbytte -88.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 418.000 482.000 502.000 485.000 481.000
Sum kortsiktig gjeld 428.000 487.000 507.000 490.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 1.049.000 1.161.000 742.000 1.104.000 1.209.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -81.000 -169.000 -53.000 -79.000 -155.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.9 0.8 0.7
Soliditet 15.8 12.2 31.7 55.6 53.5
Resultatgrad 38.9 1 2 1 41.4
Rentedekningsgrad 7.6 0.6 0 0.1 0.3
Gjeldsgrad 5.3 7.2 2.2 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 12.2 14.6 1.3 1.7 4.4
Signatur
18.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex