Vekstbedriften Vilja As
Juridisk navn:  Vekstbedriften Vilja As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62833600
Matrandvegen 160 Matrandvegen 160 Fax:
2230 Skotterud 2230 Skotterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 963650558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/18/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.66%
Resultat  
  
30.4%
Egenkapital  
  
-421.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.109.000 10.043.000 9.477.000 10.435.000 10.802.000
Resultat: -451.000 -648.000 -1.240.000 -256.000 276.000
Egenkapital: -344.000 107.000 755.000 1.995.000 2.250.000
Regnskap for  Vekstbedriften Vilja As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.109.000 10.043.000 9.477.000 10.435.000 10.802.000
Driftskostnader -10.458.000 -10.618.000 -10.662.000 -10.682.000 -10.492.000
Driftsresultat -350.000 -576.000 -1.185.000 -249.000 309.000
Finansinntekter 5.000 9.000 12.000 18.000 11.000
Finanskostnader -106.000 -81.000 -67.000 -26.000 -43.000
Finans -101.000 -72.000 -55.000 -8.000 -32.000
Resultat før skatt -451.000 -648.000 -1.240.000 -256.000 276.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -451.000 -648.000 -1.240.000 -256.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.338.000 1.570.000 1.810.000 1.539.000 1.676.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.883.000 1.630.000 2.032.000 2.466.000
Sum eiendeler 2.867.000 3.453.000 3.440.000 3.571.000 4.142.000
Sum opptjent egenkapital -444.000 7.000 655.000 1.895.000 2.150.000
Sum egenkapital -344.000 107.000 755.000 1.995.000 2.250.000
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.607.000 489.000 239.000 570.000
Sum kortsiktig gjeld 1.755.000 1.739.000 2.196.000 1.337.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 2.866.000 3.453.000 3.440.000 3.571.000 4.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.814.000 9.798.000 9.224.000 10.170.000 10.499.000
Andre inntekter 295.000 244.000 253.000 264.000 303.000
Driftsinntekter 10.109.000 10.043.000 9.477.000 10.435.000 10.802.000
Varekostnad -1.539.000 -1.283.000 -1.383.000 -1.522.000 -1.663.000
Lønninger -6.633.000 -7.137.000 -7.207.000 -7.028.000 -6.622.000
Avskrivning -383.000 -375.000 -386.000 -340.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.903.000 -1.823.000 -1.686.000 -1.792.000 -1.882.000
Driftskostnader -10.458.000 -10.618.000 -10.662.000 -10.682.000 -10.492.000
Driftsresultat -350.000 -576.000 -1.185.000 -249.000 309.000
Finansinntekter 5.000 9.000 12.000 18.000 11.000
Finanskostnader -106.000 -81.000 -67.000 -26.000 -43.000
Finans -101.000 -72.000 -55.000 -8.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -451.000 -648.000 -1.240.000 -256.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 793.000 867.000 1.036.000 1.209.000 1.336.000
Maskiner anlegg 432.000 574.000 690.000 260.000 285.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.224.000 1.441.000 1.725.000 1.469.000 1.622.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 130.000 85.000 70.000 55.000
Sum anleggsmidler 1.338.000 1.570.000 1.810.000 1.539.000 1.676.000
Varebeholdning 223.000 427.000 279.000 241.000 325.000
Kundefordringer 642.000 871.000 379.000 407.000 521.000
Andre fordringer 433.000 334.000 441.000 468.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 250.000 530.000 916.000 1.215.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.883.000 1.630.000 2.032.000 2.466.000
Sum eiendeler 2.867.000 3.453.000 3.440.000 3.571.000 4.142.000
Sum opptjent egenkapital -444.000 7.000 655.000 1.895.000 2.150.000
Sum egenkapital -344.000 107.000 755.000 1.995.000 2.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 309.000 833.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.455.000 1.607.000 489.000 239.000 570.000
Leverandørgjeld 440.000 265.000 254.000 253.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 494.000 466.000 493.000 510.000 511.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 512.000 1.008.000 616.000 574.000 582.000
Sum kortsiktig gjeld 1.755.000 1.739.000 2.196.000 1.337.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 2.866.000 3.453.000 3.440.000 3.571.000 4.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -226.000 144.000 -566.000 695.000 1.145.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.7 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 1.3 1.6
Soliditet -12.0 3.1 21.9 55.9 54.3
Resultatgrad -3.5 -5.7 -12.5 -2.4 2.9
Rentedekningsgrad -3.3 -7.1 -17.7 -9.6 7.2
Gjeldsgrad -9.3 31.3 3.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -12.0 -16.4 -34.1 -6.5 7.7
Signatur
11.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex