Vela-eiendom As
Juridisk navn:  Vela-eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oredalsåsen 23 Oredalsåsen 23 Fax:
1613 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 925603902
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.89%
Resultat  
  
1.25%
Egenkapital  
  
11.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 538.000 424.000 39.000
Resultat: 162.000 160.000 -28.000
Egenkapital: 1.221.000 1.094.000 960.000
Regnskap for  Vela-eiendom As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 538.000 424.000 39.000
Driftskostnader -113.000 -84.000 -52.000
Driftsresultat 426.000 339.000 -14.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -263.000 -179.000 -19.000
Finans -263.000 -179.000 -15.000
Resultat før skatt 162.000 160.000 -28.000
Skattekostnad -36.000 -27.000
Årsresultat 126.000 134.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.305.000 8.281.000 5.205.000
Sum omløpsmidler 88.000 92.000 30.000
Sum eiendeler 8.393.000 8.373.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 106.000 -28.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.094.000 960.000
Sum langsiktig gjeld 7.110.000 7.238.000 4.275.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 8.393.000 8.373.000 5.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 538.000 424.000 39.000
Driftsinntekter 538.000 424.000 39.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -113.000 -84.000 -52.000
Driftskostnader -113.000 -84.000 -52.000
Driftsresultat 426.000 339.000 -14.000
Finansinntekter 4.000
Finanskostnader -263.000 -179.000 -19.000
Finans -263.000 -179.000 -15.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 126.000 134.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 8.305.000 8.281.000 5.205.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 8.305.000 8.281.000 5.205.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 8.305.000 8.281.000 5.205.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer
Kasse, bank 86.000 90.000 28.000
Sum omløpsmidler 88.000 92.000 30.000
Sum eiendeler 8.393.000 8.373.000 5.235.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 106.000 -28.000
Sum egenkapital 1.221.000 1.094.000 960.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 7.110.000 7.238.000 4.275.000
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 36.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 24.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 8.393.000 8.373.000 5.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 51.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2
Soliditet 14.5 13.1 18.3
Resultatgrad 79.2 80.0 -35.9
Rentedekningsgrad 1.6 1.9 -0.7
Gjeldsgrad 5.9 6.7 4.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 4.0 -0.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex