Veltelia Hytteforening
Juridisk navn:  Veltelia Hytteforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92086509
Østskogveien Fax:
3524 Nes I Ådal 3524 Nes I Ådal
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 994049771
Aksjekapital: 65.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2006
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.73%
Resultat  
  
-10.81%
Egenkapital  
  
21.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 161.000 169.000 168.000 149.000 139.000
Resultat: 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Egenkapital: 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Regnskap for  Veltelia Hytteforening
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 161.000 169.000 168.000 149.000 139.000
Driftskostnader -127.000 -132.000 -145.000 -171.000 -115.000
Driftsresultat 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum eiendeler 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 152.000 160.000 158.000 141.000 131.000
Andre inntekter 8.000 9.000 10.000 8.000 7.000
Driftsinntekter 161.000 169.000 168.000 149.000 139.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -132.000 -145.000 -171.000 -115.000
Driftskostnader -127.000 -132.000 -145.000 -171.000 -115.000
Driftsresultat 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 37.000 23.000 -22.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum omløpsmidler 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum eiendeler 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum opptjent egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 155.000 118.000 95.000 117.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad 20.5 21.9 13.7 -14.8 16.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 17.6 23.9 19.5 -23.2 19.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex