Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Juridisk navn:  Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74226540
Vemundvikvegen 578 Vemundvikvegen 578 Fax: 74226541
7800 Namsos 7810 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 831299932
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/20/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.6%
Resultat  
  
42.19%
Egenkapital  
  
12.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.226.000 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000
Resultat: 455.000 320.000 -113.000 103.000 470.000
Egenkapital: 3.171.000 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000
Regnskap for  Vemundvik Snekkerfabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.226.000 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000
Driftskostnader -15.637.000 -15.079.000 -15.411.000 -16.162.000 -13.892.000
Driftsresultat 590.000 435.000 2.000 242.000 667.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 6.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -119.000 -119.000 -145.000 -199.000
Finans -135.000 -115.000 -116.000 -139.000 -197.000
Resultat før skatt 455.000 320.000 -113.000 103.000 470.000
Skattekostnad -101.000 -60.000 39.000 -16.000 -107.000
Årsresultat 354.000 259.000 -74.000 87.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.252.000 4.359.000 4.671.000 4.996.000 5.242.000
Sum omløpsmidler 4.681.000 3.406.000 3.969.000 4.118.000 3.963.000
Sum eiendeler 8.933.000 7.765.000 8.640.000 9.114.000 9.205.000
Sum opptjent egenkapital 3.071.000 2.717.000 2.458.000 2.532.000 2.444.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000
Sum langsiktig gjeld 3.300.000 3.401.000 4.036.000 4.484.000 4.828.000
Sum kortsiktig gjeld 2.462.000 1.548.000 2.046.000 1.999.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 8.933.000 7.766.000 8.640.000 9.115.000 9.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.226.000 15.513.000 15.413.000 16.401.000 14.553.000
Andre inntekter 0 0 0 4.000 5.000
Driftsinntekter 16.226.000 15.513.000 15.413.000 16.405.000 14.558.000
Varekostnad -8.289.000 -7.477.000 -7.273.000 -7.581.000 -6.460.000
Lønninger -5.152.000 -5.192.000 -6.044.000 -6.004.000 -5.421.000
Avskrivning -306.000 -312.000 -317.000 -310.000 -302.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.903.000 -1.986.000 -2.159.000 -2.095.000 -1.668.000
Driftskostnader -15.637.000 -15.079.000 -15.411.000 -16.162.000 -13.892.000
Driftsresultat 590.000 435.000 2.000 242.000 667.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 6.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -119.000 -119.000 -145.000 -199.000
Finans -135.000 -115.000 -116.000 -139.000 -197.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 354.000 259.000 -74.000 87.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.182.000 1.268.000 1.358.000 1.448.000 1.538.000
Maskiner anlegg 2.681.000 2.838.000 2.994.000 3.150.000 3.307.000
Driftsløsøre 331.000 195.000 261.000 331.000 303.000
Sum varige driftsmidler 4.194.000 4.300.000 4.612.000 4.930.000 5.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 58.000 58.000 67.000 94.000
Sum anleggsmidler 4.252.000 4.359.000 4.671.000 4.996.000 5.242.000
Varebeholdning 2.001.000 1.879.000 1.933.000 1.674.000 1.504.000
Kundefordringer 2.069.000 479.000 1.205.000 852.000 715.000
Andre fordringer 69.000 65.000 62.000 74.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 542.000 984.000 769.000 1.517.000 1.671.000
Sum omløpsmidler 4.681.000 3.406.000 3.969.000 4.118.000 3.963.000
Sum eiendeler 8.933.000 7.765.000 8.640.000 9.114.000 9.205.000
Sum opptjent egenkapital 3.071.000 2.717.000 2.458.000 2.532.000 2.444.000
Sum egenkapital 3.171.000 2.817.000 2.558.000 2.632.000 2.544.000
Sum avsetninger til forpliktelser 426.000 346.000 285.000 325.000 309.000
Gjeld til kredittinstitutt 749.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.300.000 3.401.000 4.036.000 4.484.000 4.828.000
Leverandørgjeld 468.000 369.000 669.000 729.000 474.000
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 609.000 598.000 687.000 582.000 732.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 615.000 581.000 690.000 689.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 2.462.000 1.548.000 2.046.000 1.999.000 1.833.000
Sum gjeld og egenkapital 8.933.000 7.766.000 8.640.000 9.115.000 9.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.219.000 1.858.000 1.923.000 2.119.000 2.130.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1 1.2 1.4
Soliditet 35.5 36.3 29.6 28.9 27.6
Resultatgrad 3.6 2.8 0 1.5 4.6
Rentedekningsgrad 4.3 3.7 0 1.7 3.4
Gjeldsgrad 1.8 1.8 2.4 2.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 6.6 5.7 0.1 2.7 7.3
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2020
PROKURA
SANDNESENG ANNE GRETE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex