Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum
Juridisk navn:  Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55549600
Postboks 7800 Haakon Sheteligs Plass 15 Fax: 55549610
5020 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991008489
Aksjekapital: 250 NOK
Etableringsdato: 4/13/1921
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.6%
Resultat  
  
1300%
Egenkapital  
  
31.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 187.000 192.000 196.000 216.000 213.000
Resultat: 70.000 5.000 -31.000 36.000 42.000
Egenkapital: 294.000 224.000 219.000 250.000 214.000
Regnskap for  Venneforeningen Bergens Sjøfartsmuseum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 187.000 192.000 196.000 216.000 213.000
Driftskostnader -117.000 -187.000 -227.000 -181.000 -172.000
Driftsresultat 70.000 5.000 -32.000 35.000 41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 70.000 5.000 -31.000 36.000 42.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 5.000 -31.000 36.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 412.000 380.000 300.000 340.000 387.000
Sum eiendeler 412.000 380.000 300.000 340.000 387.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 294.000 224.000 219.000 250.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 155.000 81.000 90.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 379.000 300.000 340.000 386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 187.000 192.000 196.000 216.000 213.000
Driftsinntekter 187.000 192.000 196.000 216.000 213.000
Varekostnad -44.000 -48.000 -51.000 -51.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -143.000 -179.000 -130.000 -121.000
Driftskostnader -117.000 -187.000 -227.000 -181.000 -172.000
Driftsresultat 70.000 5.000 -32.000 35.000 41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 5.000 -31.000 36.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 4.000 2.000 14.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 376.000 297.000 326.000 386.000
Sum omløpsmidler 412.000 380.000 300.000 340.000 387.000
Sum eiendeler 412.000 380.000 300.000 340.000 387.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 294.000 224.000 219.000 250.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 155.000 81.000 90.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 155.000 81.000 90.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 412.000 379.000 300.000 340.000 386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 225.000 219.000 250.000 215.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.5 3.7 3.8 2.3
Likviditetsgrad 2 3.5 2.5 3.7 3.8 2.3
Soliditet 71.4 59.1 7 73.5 55.4
Resultatgrad 37.4 2.6 -16.3 16.2 19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.4 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.0 1.6 -10.3 10.6 10.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex