Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Venture Step As
Juridisk navn:  Venture Step As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72552934
Vollsveien 13C Vollsveien 13C Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981978587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
138.43%
Resultat  
  
-388.13%
Egenkapital  
  
-33.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 670.000 281.000 -222.000 4.142.000 3.842.000
Resultat: -10.285.000 -2.107.000 -4.019.000 80.584.000 318.000
Egenkapital: 23.595.000 35.721.000 42.873.000 46.031.000 1.717.000
Regnskap for  Venture Step As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 670.000 281.000 -222.000 4.142.000 3.842.000
Driftskostnader -2.193.000 -3.446.000 -4.097.000 -3.172.000 -3.543.000
Driftsresultat -1.523.000 -3.165.000 -4.319.000 970.000 299.000
Finansinntekter 569.000 1.152.000 305.000 79.692.000 13.000
Finanskostnader -9.331.000 -94.000 -6.000 -78.000 7.000
Finans -8.762.000 1.058.000 299.000 79.614.000 20.000
Resultat før skatt -10.285.000 -2.107.000 -4.019.000 80.584.000 318.000
Skattekostnad 358.000 455.000 862.000 -310.000 -81.000
Årsresultat -9.926.000 -1.652.000 -3.158.000 80.274.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.257.000 35.497.000 42.250.000 928.000 492.000
Sum omløpsmidler 8.482.000 1.101.000 1.551.000 81.661.000 2.619.000
Sum eiendeler 28.739.000 36.598.000 43.801.000 82.589.000 3.111.000
Sum opptjent egenkapital 23.495.000 35.621.000 42.773.000 45.931.000 1.617.000
Sum egenkapital 23.595.000 35.721.000 42.873.000 46.031.000 1.717.000
Sum langsiktig gjeld 4.980.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 877.000 928.000 36.558.000 1.393.000
Sum gjeld og egenkapital 28.739.000 36.598.000 43.801.000 82.589.000 3.110.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 670.000 281.000 -222.000 4.142.000 3.842.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 670.000 281.000 -222.000 4.142.000 3.842.000
Varekostnad -390.000 0 -98.000 -36.000 0
Lønninger -1.136.000 -2.521.000 -3.331.000 -2.601.000 -3.215.000
Avskrivning -74.000 -45.000 -15.000 -15.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -593.000 -880.000 -653.000 -520.000 -297.000
Driftskostnader -2.193.000 -3.446.000 -4.097.000 -3.172.000 -3.543.000
Driftsresultat -1.523.000 -3.165.000 -4.319.000 970.000 299.000
Finansinntekter 569.000 1.152.000 305.000 79.692.000 13.000
Finanskostnader -9.331.000 -94.000 -6.000 -78.000 7.000
Finans -8.762.000 1.058.000 299.000 79.614.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.200.000 -5.500.000 0 -35.510.000 0
Årsresultat -9.926.000 -1.652.000 -3.158.000 80.274.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.702.000 1.344.000 889.000 27.000 32.000
Fast eiendom 8.480.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 184.000 229.000 18.000 33.000
Sum varige driftsmidler 8.690.000 184.000 229.000 18.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.864.000 33.969.000 41.132.000 883.000 427.000
Sum anleggsmidler 20.257.000 35.497.000 42.250.000 928.000 492.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 193.000 141.000 443.000 300.000 1.541.000
Andre fordringer 111.000 111.000 609.000 1.363.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.179.000 850.000 500.000 79.999.000 861.000
Sum omløpsmidler 8.482.000 1.101.000 1.551.000 81.661.000 2.619.000
Sum eiendeler 28.739.000 36.598.000 43.801.000 82.589.000 3.111.000
Sum opptjent egenkapital 23.495.000 35.621.000 42.773.000 45.931.000 1.617.000
Sum egenkapital 23.595.000 35.721.000 42.873.000 46.031.000 1.717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.980.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 590.000 345.000 294.000 -25.000
Betalbar skatt -77.000 0 305.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 114.000 256.000 197.000 615.000
Utbytte -2.200.000 -5.500.000 0 -35.510.000 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 250.000 326.000 35.762.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 877.000 928.000 36.558.000 1.393.000
Sum gjeld og egenkapital 28.739.000 36.598.000 43.801.000 82.589.000 3.110.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.318.000 224.000 623.000 45.103.000 1.226.000
Likviditetsgrad 1 51.7 1.3 1.7 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 51.7 1.3 1.7 2.2 1.9
Soliditet 82.1 97.6 97.9 55.7 55.2
Resultatgrad -227.3 -1126.3 1945.5 23.4 7.8
Rentedekningsgrad -0.2 -33.7 -719.8 12.4 -42.7
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -3.3 -5.5 -9.2 97.7 1
Signatur
27.08.2021
SIGNATUR
PEDERSEN ULF REIDAR
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex