Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verdavest Vita AS
Juridisk navn:  Verdavest Vita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53771400
Vestevegen 55 Vestevegen 55 Fax:
5515 Haugesund 5515 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 992298987
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kongshavn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.87%
Resultat  
  
-11.68%
Egenkapital  
  
10.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.895.000 4.010.000 3.876.000 3.972.000 3.457.000
Resultat: 431.000 488.000 348.000 231.000 310.000
Egenkapital: 3.441.000 3.105.000 2.725.000 2.450.000 2.276.000
Regnskap for  Verdavest Vita AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.895.000 4.010.000 3.876.000 3.972.000 3.457.000
Driftskostnader -3.354.000 -3.380.000 -3.337.000 -3.522.000 -3.005.000
Driftsresultat 540.000 630.000 539.000 451.000 452.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -110.000 -143.000 -191.000 -220.000 -144.000
Finans -109.000 -143.000 -191.000 -220.000 -143.000
Resultat før skatt 431.000 488.000 348.000 231.000 310.000
Skattekostnad -95.000 -107.000 -73.000 -57.000 -75.000
Årsresultat 336.000 380.000 275.000 174.000 235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.219.000 5.475.000 5.749.000 6.057.000 6.131.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.674.000 1.130.000 905.000 826.000
Sum eiendeler 6.999.000 7.149.000 6.879.000 6.962.000 6.957.000
Sum opptjent egenkapital 3.341.000 3.005.000 2.625.000 2.350.000 2.176.000
Sum egenkapital 3.441.000 3.105.000 2.725.000 2.450.000 2.276.000
Sum langsiktig gjeld 2.929.000 3.160.000 3.395.000 3.626.000 3.817.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 884.000 760.000 886.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 7.149.000 6.880.000 6.962.000 6.957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.655.000 3.765.000 3.616.000 3.931.000 3.417.000
Andre inntekter 240.000 245.000 260.000 42.000 40.000
Driftsinntekter 3.895.000 4.010.000 3.876.000 3.972.000 3.457.000
Varekostnad -1.000 -128.000 -4.000 -25.000 -3.000
Lønninger -2.238.000 -2.102.000 -1.901.000 -1.884.000 -1.586.000
Avskrivning -268.000 -307.000 -315.000 -331.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -847.000 -843.000 -1.117.000 -1.282.000 -1.092.000
Driftskostnader -3.354.000 -3.380.000 -3.337.000 -3.522.000 -3.005.000
Driftsresultat 540.000 630.000 539.000 451.000 452.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -110.000 -143.000 -191.000 -220.000 -144.000
Finans -109.000 -143.000 -191.000 -220.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 336.000 380.000 275.000 174.000 235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 12.000
Fast eiendom 4.806.000 5.006.000 5.214.000 5.432.000 5.658.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 447.000 515.000 613.000 442.000
Sum varige driftsmidler 5.204.000 5.453.000 5.730.000 6.045.000 6.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 22.000 19.000 12.000 19.000
Sum anleggsmidler 5.219.000 5.475.000 5.749.000 6.057.000 6.131.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 36.000 14.000 189.000 100.000 0
Andre fordringer 173.000 391.000 113.000 138.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.571.000 1.269.000 828.000 667.000 726.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.674.000 1.130.000 905.000 826.000
Sum eiendeler 6.999.000 7.149.000 6.879.000 6.962.000 6.957.000
Sum opptjent egenkapital 3.341.000 3.005.000 2.625.000 2.350.000 2.176.000
Sum egenkapital 3.441.000 3.105.000 2.725.000 2.450.000 2.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 7.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.000 146.000
Sum langsiktig gjeld 2.929.000 3.160.000 3.395.000 3.626.000 3.817.000
Leverandørgjeld 30.000 43.000 28.000 11.000 1.000
Betalbar skatt 91.000 105.000 68.000 45.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 179.000 203.000 207.000 133.000 125.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 533.000 456.000 696.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 884.000 760.000 886.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000.000 7.149.000 6.880.000 6.962.000 6.957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.150.000 790.000 370.000 19.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.9 1.5 1 1
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 1.5 1 1
Soliditet 49.2 43.4 39.6 35.2 32.7
Resultatgrad 13.9 15.7 13.9 11.4 13.1
Rentedekningsgrad 4.9 4.4 2.8 2 3.1
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 8.8 7.8 6.5 6.5
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex