Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verdimegleren As
Juridisk navn:  Verdimegleren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22463000
Postboks 1258 Vika Rådhusgata 28 Fax: 22463001
0111 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986255508
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/17/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axano Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-57.14%
Egenkapital  
  
-4.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 79.000
Resultat: -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Egenkapital: -570.000 -548.000 -534.000 -528.000 -519.000
Regnskap for  Verdimegleren As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 79.000
Driftskostnader -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 -30.000
Driftsresultat -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.000 8.000 9.000 16.000 64.000
Sum eiendeler 7.000 8.000 9.000 16.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -798.000 -784.000 -778.000 -769.000
Sum egenkapital -570.000 -548.000 -534.000 -528.000 -519.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 556.000 543.000 543.000 568.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 8.000 9.000 15.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 79.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 79.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 -30.000
Driftskostnader -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 -30.000
Driftsresultat -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -14.000 -7.000 -9.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 8.000 9.000 16.000 64.000
Sum omløpsmidler 7.000 8.000 9.000 16.000 64.000
Sum eiendeler 7.000 8.000 9.000 16.000 64.000
Sum opptjent egenkapital -820.000 -798.000 -784.000 -778.000 -769.000
Sum egenkapital -570.000 -548.000 -534.000 -528.000 -519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 577.000 556.000 543.000 543.000 568.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Sum gjeld og egenkapital 7.000 8.000 9.000 15.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 8.000 9.000 16.000 49.000
Likviditetsgrad 1 4.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 4.3
Soliditet -8142.9 -5933.3 -810.9
Resultatgrad 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1
Total kapitalrentabilitet -314.3 -77.8 76.6
Signatur
26.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2022
Daglig leder eller styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex