Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veritech AS
Juridisk navn:  Veritech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32858152
Forneburingen 5 Forneburingen 5 Fax: 32858153
1360 Fornebu 1360 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 963552831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/20/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lierskogen Regnskapsservice Birte Øen
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.88%
Resultat  
  
-47.09%
Egenkapital  
  
-3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.225.000 3.582.000 2.578.000 2.678.000 2.967.000
Resultat: 345.000 652.000 5.000 267.000 254.000
Egenkapital: 1.139.000 1.184.000 676.000 772.000 570.000
Regnskap for  Veritech AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.225.000 3.582.000 2.578.000 2.678.000 2.967.000
Driftskostnader -1.880.000 -2.929.000 -2.568.000 -2.402.000 -2.706.000
Driftsresultat 346.000 654.000 9.000 275.000 262.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -6.000 -10.000 -9.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Resultat før skatt 345.000 652.000 5.000 267.000 254.000
Skattekostnad -76.000 -143.000 -1.000 -65.000 -64.000
Årsresultat 269.000 509.000 4.000 202.000 190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 633.000 142.000 142.000 119.000 119.000
Sum omløpsmidler 961.000 2.060.000 1.174.000 1.274.000 1.031.000
Sum eiendeler 1.594.000 2.202.000 1.316.000 1.393.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 1.039.000 1.084.000 576.000 672.000 470.000
Sum egenkapital 1.139.000 1.184.000 676.000 772.000 570.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 451.000 1.018.000 641.000 621.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 1.594.000 2.202.000 1.317.000 1.393.000 1.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.225.000 3.582.000 2.577.000 2.677.000 2.966.000
Andre inntekter 0 0 2.000 1.000
Driftsinntekter 2.225.000 3.582.000 2.578.000 2.678.000 2.967.000
Varekostnad -87.000 -162.000 -27.000 -203.000 -245.000
Lønninger -1.382.000 -2.027.000 -2.193.000 -1.825.000 -1.678.000
Avskrivning -130.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -740.000 -348.000 -374.000 -783.000
Driftskostnader -1.880.000 -2.929.000 -2.568.000 -2.402.000 -2.706.000
Driftsresultat 346.000 654.000 9.000 275.000 262.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -6.000 -10.000 -9.000
Finans -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -314.000 0 -100.000 0 0
Årsresultat 269.000 509.000 4.000 202.000 190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 4.000 4.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 633.000 139.000 139.000 115.000 115.000
Sum varige driftsmidler 633.000 139.000 139.000 115.000 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 633.000 142.000 142.000 119.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 313.000 488.000 342.000 320.000 490.000
Andre fordringer 177.000 44.000 170.000 97.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 1.528.000 662.000 857.000 403.000
Sum omløpsmidler 961.000 2.060.000 1.174.000 1.274.000 1.031.000
Sum eiendeler 1.594.000 2.202.000 1.316.000 1.393.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital 1.039.000 1.084.000 576.000 672.000 470.000
Sum egenkapital 1.139.000 1.184.000 676.000 772.000 570.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 152.000 9.000 18.000 10.000
Betalbar skatt 69.000 143.000 1.000 64.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 377.000 310.000 224.000 320.000
Utbytte -314.000 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 160.000 345.000 221.000 312.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 1.018.000 641.000 621.000 580.000
Sum gjeld og egenkapital 1.594.000 2.202.000 1.317.000 1.393.000 1.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 1.042.000 533.000 653.000 451.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.8 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.8 2.1 1.8
Soliditet 71.5 53.8 51.3 55.4 49.6
Resultatgrad 15.6 18.3 0.3 10.3 8.8
Rentedekningsgrad 346.0 3 1.5 27.5 29.1
Gjeldsgrad 0.4 0.9 0.9 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 21.7 29.7 0.8 19.8 22.9
Signatur
18.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.12.2007
Daglig leder alene.styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex