Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verktøymakeren AS
Juridisk navn:  Verktøymakeren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37275959
Svåbekk 12 Svåbekk 12 Fax: 37275960
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 980656837
Aksjekapital: 44.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 2/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kfregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.67%
Resultat  
  
11.69%
Egenkapital  
  
13.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.186.000 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000
Resultat: 1.567.000 1.403.000 2.521.000 1.208.000 1.934.000
Egenkapital: 9.580.000 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000
Regnskap for  Verktøymakeren AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.186.000 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000
Driftskostnader -15.356.000 -15.844.000 -17.425.000 -14.122.000 -13.812.000
Driftsresultat 1.831.000 1.634.000 2.713.000 1.379.000 2.142.000
Finansinntekter 10.000 13.000 2.000 -10.000 5.000
Finanskostnader -274.000 -244.000 -194.000 -162.000 -212.000
Finans -264.000 -231.000 -192.000 -172.000 -207.000
Resultat før skatt 1.567.000 1.403.000 2.521.000 1.208.000 1.934.000
Skattekostnad -346.000 -311.000 -516.000 -223.000 -380.000
Årsresultat 1.221.000 1.092.000 2.005.000 985.000 1.554.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.510.000 16.510.000 14.438.000 14.267.000 13.401.000
Sum omløpsmidler 3.989.000 4.646.000 5.593.000 3.780.000 3.771.000
Sum eiendeler 20.499.000 21.156.000 20.031.000 18.047.000 17.172.000
Sum opptjent egenkapital 9.536.000 8.415.000 7.923.000 6.250.000 6.353.000
Sum egenkapital 9.580.000 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000
Sum langsiktig gjeld 8.238.000 9.225.000 8.059.000 8.816.000 8.036.000
Sum kortsiktig gjeld 2.680.000 3.471.000 4.005.000 2.938.000 2.739.000
Sum gjeld og egenkapital 20.498.000 21.155.000 20.031.000 18.047.000 17.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.067.000 17.387.000 20.139.000 15.247.000 15.935.000
Andre inntekter 119.000 91.000 0 255.000 19.000
Driftsinntekter 17.186.000 17.478.000 20.139.000 15.502.000 15.954.000
Varekostnad -4.126.000 -4.636.000 -6.821.000 -4.317.000 -4.173.000
Lønninger -6.776.000 -6.744.000 -6.183.000 -5.124.000 -5.538.000
Avskrivning -799.000 -775.000 -745.000 -700.000 -628.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.465.000 -3.689.000 -3.676.000 -3.981.000 -3.473.000
Driftskostnader -15.356.000 -15.844.000 -17.425.000 -14.122.000 -13.812.000
Driftsresultat 1.831.000 1.634.000 2.713.000 1.379.000 2.142.000
Finansinntekter 10.000 13.000 2.000 -10.000 5.000
Finanskostnader -274.000 -244.000 -194.000 -162.000 -212.000
Finans -264.000 -231.000 -192.000 -172.000 -207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -600.000 -490.000 -500.000 0
Årsresultat 1.221.000 1.092.000 2.005.000 985.000 1.554.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.367.000 15.896.000 13.971.000 14.110.000 13.153.000
Maskiner anlegg 225.000 302.000 35.000 0 0
Driftsløsøre 48.000 25.000 138.000 157.000 248.000
Sum varige driftsmidler 15.640.000 16.222.000 14.145.000 14.267.000 13.401.000
Sum finansielle anleggsmidler 870.000 287.000 293.000 0 0
Sum anleggsmidler 16.510.000 16.510.000 14.438.000 14.267.000 13.401.000
Varebeholdning 1.643.000 1.832.000 1.580.000 1.314.000 1.166.000
Kundefordringer 1.408.000 2.046.000 2.195.000 1.902.000 1.102.000
Andre fordringer 379.000 271.000 285.000 257.000 222.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 559.000 497.000 1.534.000 307.000 1.281.000
Sum omløpsmidler 3.989.000 4.646.000 5.593.000 3.780.000 3.771.000
Sum eiendeler 20.499.000 21.156.000 20.031.000 18.047.000 17.172.000
Sum opptjent egenkapital 9.536.000 8.415.000 7.923.000 6.250.000 6.353.000
Sum egenkapital 9.580.000 8.459.000 7.967.000 6.293.000 6.396.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.205.000 1.313.000 1.409.000 1.573.000 1.729.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 342.000 0
Sum langsiktig gjeld 8.238.000 9.225.000 8.059.000 8.816.000 8.036.000
Leverandørgjeld 696.000 853.000 937.000 887.000 946.000
Betalbar skatt 453.000 407.000 680.000 379.000 557.000
Skyldig offentlige avgifter 642.000 848.000 986.000 231.000 596.000
Utbytte -100.000 -600.000 -490.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 789.000 763.000 902.000 600.000 640.000
Sum kortsiktig gjeld 2.680.000 3.471.000 4.005.000 2.938.000 2.739.000
Sum gjeld og egenkapital 20.498.000 21.155.000 20.031.000 18.047.000 17.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.309.000 1.175.000 1.588.000 842.000 1.032.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 0.8 1
Soliditet 46.7 4 39.8 34.9 37.2
Resultatgrad 10.7 9.3 13.5 8.9 13.4
Rentedekningsgrad 6.7 6.7 1 8.5 10.1
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.5 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 9.0 7.8 13.6 7.6 12.5
Signatur
09.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex