Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Verktøypartner As
Juridisk navn:  Verktøypartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22614101
Tuenveien 80 Tuenveien 80 Fax: 22610074
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 948636778
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/21/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.77%
Resultat  
  
-72.64%
Egenkapital  
  
-25.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.202.000 32.053.000 19.424.000 22.618.000 22.663.000
Resultat: 753.000 2.752.000 768.000 2.247.000 2.015.000
Egenkapital: 4.462.000 5.974.000 5.329.000 5.234.000 4.519.000
Regnskap for  Verktøypartner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.202.000 32.053.000 19.424.000 22.618.000 22.663.000
Driftskostnader -29.398.000 -29.083.000 -18.592.000 -20.358.000 -20.584.000
Driftsresultat 803.000 2.970.000 832.000 2.261.000 2.079.000
Finansinntekter 64.000 11.000 8.000 39.000 5.000
Finanskostnader -113.000 -229.000 -73.000 -54.000 -69.000
Finans -49.000 -218.000 -65.000 -15.000 -64.000
Resultat før skatt 753.000 2.752.000 768.000 2.247.000 2.015.000
Skattekostnad -166.000 -607.000 -173.000 -532.000 -493.000
Årsresultat 588.000 2.145.000 595.000 1.715.000 1.522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.116.000 3.648.000 2.713.000 2.957.000 1.390.000
Sum omløpsmidler 11.415.000 15.281.000 8.659.000 6.413.000 11.743.000
Sum eiendeler 16.531.000 18.929.000 11.372.000 9.370.000 13.133.000
Sum opptjent egenkapital 4.362.000 5.874.000 5.229.000 5.134.000 4.419.000
Sum egenkapital 4.462.000 5.974.000 5.329.000 5.234.000 4.519.000
Sum langsiktig gjeld 3.159.000 2.125.000 723.000 1.158.000 581.000
Sum kortsiktig gjeld 8.910.000 10.830.000 5.321.000 2.979.000 8.033.000
Sum gjeld og egenkapital 16.531.000 18.929.000 11.373.000 9.371.000 13.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.659.000 31.993.000 19.356.000 22.378.000 22.469.000
Andre inntekter 543.000 61.000 68.000 240.000 194.000
Driftsinntekter 30.202.000 32.053.000 19.424.000 22.618.000 22.663.000
Varekostnad -17.823.000 -18.959.000 -10.043.000 -13.199.000 -14.331.000
Lønninger -7.589.000 -6.250.000 -4.867.000 -3.659.000 -3.230.000
Avskrivning -469.000 -574.000 -632.000 -620.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.517.000 -3.300.000 -3.050.000 -2.880.000 -2.505.000
Driftskostnader -29.398.000 -29.083.000 -18.592.000 -20.358.000 -20.584.000
Driftsresultat 803.000 2.970.000 832.000 2.261.000 2.079.000
Finansinntekter 64.000 11.000 8.000 39.000 5.000
Finanskostnader -113.000 -229.000 -73.000 -54.000 -69.000
Finans -49.000 -218.000 -65.000 -15.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 -600.000 -600.000
Årsresultat 588.000 2.145.000 595.000 1.715.000 1.522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 142.000 110.000 81.000 100.000
Fast eiendom 1.385.000 1.118.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.692.000 2.388.000 2.603.000 2.876.000 1.290.000
Sum varige driftsmidler 5.077.000 3.506.000 2.603.000 2.876.000 1.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.116.000 3.648.000 2.713.000 2.957.000 1.390.000
Varebeholdning 1.789.000 1.944.000 2.623.000 2.207.000 1.816.000
Kundefordringer 1.419.000 1.449.000 1.708.000 1.923.000 5.156.000
Andre fordringer 4.068.000 3.815.000 418.000 146.000 1.192.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.139.000 8.072.000 3.909.000 2.137.000 3.580.000
Sum omløpsmidler 11.415.000 15.281.000 8.659.000 6.413.000 11.743.000
Sum eiendeler 16.531.000 18.929.000 11.372.000 9.370.000 13.133.000
Sum opptjent egenkapital 4.362.000 5.874.000 5.229.000 5.134.000 4.419.000
Sum egenkapital 4.462.000 5.974.000 5.329.000 5.234.000 4.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.159.000 2.125.000 723.000 1.158.000 581.000
Leverandørgjeld 1.191.000 2.527.000 569.000 400.000 890.000
Betalbar skatt 63.000 638.000 202.000 513.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 1.658.000 2.968.000 1.781.000 1.002.000 2.857.000
Utbytte -600.000 0 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 5.998.000 4.097.000 2.768.000 464.000 3.187.000
Sum kortsiktig gjeld 8.910.000 10.830.000 5.321.000 2.979.000 8.033.000
Sum gjeld og egenkapital 16.531.000 18.929.000 11.373.000 9.371.000 13.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.505.000 4.451.000 3.338.000 3.434.000 3.710.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.6 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.1 1.4 1.2
Soliditet 27.0 31.6 46.9 55.9 34.4
Resultatgrad 2.7 9.3 4.3 1 9.2
Rentedekningsgrad 7.1 13.0 11.4 41.9 30.1
Gjeldsgrad 2.7 2.2 1.1 0.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.2 15.7 7.4 24.5 15.9
Signatur
19.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex