Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Versatile AS
Juridisk navn:  Versatile AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46908981
Sadelveien 2 Sadelveien 2 Fax: 69120514
1712 Grålum 1712 Grålum
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 988222119
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inger Marie Lund
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.73%
Resultat  
  
-63.19%
Egenkapital  
  
-137.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 393.000 1.218.000 2.019.000 1.901.000 2.116.000
Resultat: -235.000 -144.000 -348.000 71.000 181.000
Egenkapital: -64.000 171.000 311.000 660.000 609.000
Regnskap for  Versatile AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 393.000 1.218.000 2.019.000 1.901.000 2.116.000
Driftskostnader -629.000 -1.360.000 -2.368.000 -1.808.000 -1.931.000
Driftsresultat -235.000 -142.000 -348.000 94.000 185.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -23.000 -5.000
Finans -2.000 0 -23.000 -5.000
Resultat før skatt -235.000 -144.000 -348.000 71.000 181.000
Skattekostnad -2.000 -19.000 -47.000
Årsresultat -235.000 -144.000 -349.000 52.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 241.000 359.000 450.000 541.000 568.000
Sum omløpsmidler 277.000 460.000 395.000 410.000 425.000
Sum eiendeler 518.000 819.000 845.000 951.000 993.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 141.000 281.000 630.000 579.000
Sum egenkapital -64.000 171.000 311.000 660.000 609.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 31.000
Sum kortsiktig gjeld 583.000 649.000 534.000 290.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 820.000 845.000 950.000 993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 393.000 1.218.000 2.019.000 1.901.000 2.116.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 393.000 1.218.000 2.019.000 1.901.000 2.116.000
Varekostnad -311.000 -241.000 -640.000 -358.000 -351.000
Lønninger -73.000 -602.000 -1.237.000 -935.000 -931.000
Avskrivning -22.000 -100.000 -113.000 -127.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -417.000 -378.000 -388.000 -531.000
Driftskostnader -629.000 -1.360.000 -2.368.000 -1.808.000 -1.931.000
Driftsresultat -235.000 -142.000 -348.000 94.000 185.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -23.000 -5.000
Finans -2.000 0 -23.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -235.000 -144.000 -349.000 52.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 69.000 79.000 149.000 231.000 225.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 7.000 37.000 50.000 81.000
Sum varige driftsmidler 33.000 7.000 37.000 50.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 273.000 264.000 259.000 262.000
Sum anleggsmidler 241.000 359.000 450.000 541.000 568.000
Varebeholdning 187.000 187.000 191.000 191.000 62.000
Kundefordringer 31.000 203.000 144.000 162.000 296.000
Andre fordringer 60.000 25.000 10.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 46.000 50.000 47.000 57.000
Sum omløpsmidler 277.000 460.000 395.000 410.000 425.000
Sum eiendeler 518.000 819.000 845.000 951.000 993.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 141.000 281.000 630.000 579.000
Sum egenkapital -64.000 171.000 311.000 660.000 609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 31.000
Leverandørgjeld 328.000 129.000 86.000 49.000 25.000
Betalbar skatt -1.000 -1.000 0 24.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 290.000 336.000 141.000 200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 138.000 231.000 112.000 76.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 583.000 649.000 534.000 290.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000 820.000 845.000 950.000 993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -306.000 -189.000 -139.000 120.000 72.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.7 1.4 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.8 1
Soliditet -12.3 20.9 36.8 69.5 61.3
Resultatgrad -59.8 -11.7 -17.2 4.9 8.7
Rentedekningsgrad -71.0 4.1 3
Gjeldsgrad -9.1 3.8 1.7 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -45.3 -17.3 -41.2 9.9 18.6
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex