Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vest Investment As
Juridisk navn:  Vest Investment As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33460900
Sivveien 8 Sivveien 8 Fax: 33460901
3218 Sandefjord 3218 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 990208093
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Kappa Revisjon ANS
Regnskapsfører: Schrøder Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-4.55%
Egenkapital  
  
7.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Resultat: 42.000 44.000 44.000 44.000 43.000
Egenkapital: 504.000 470.000 434.000 424.000 387.000
Regnskap for  Vest Investment As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Driftskostnader -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat 43.000 44.000 44.000 44.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 42.000 44.000 44.000 44.000 43.000
Skattekostnad -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -7.000
Årsresultat 34.000 36.000 36.000 37.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Sum omløpsmidler 55.000 20.000 45.000 9.000 4.000
Sum eiendeler 605.000 570.000 595.000 559.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 359.000 323.000 313.000 276.000
Sum egenkapital 504.000 470.000 434.000 424.000 387.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 81.000 150.000 116.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 19.000 12.000 19.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 570.000 596.000 559.000 553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Driftsinntekter 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -12.000
Driftskostnader -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat 43.000 44.000 44.000 44.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 -26.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 36.000 36.000 37.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Sum anleggsmidler 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 20.000 45.000 9.000 4.000
Sum omløpsmidler 55.000 20.000 45.000 9.000 4.000
Sum eiendeler 605.000 570.000 595.000 559.000 554.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 359.000 323.000 313.000 276.000
Sum egenkapital 504.000 470.000 434.000 424.000 387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 81.000 150.000 116.000 159.000
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 8.000 8.000 0 8.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 11.000 11.000 12.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 19.000 12.000 19.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 605.000 570.000 596.000 559.000 553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 1.000 33.000 -10.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.1 3.8 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 2.8 1.1 3.8 0.5 0.6
Soliditet 83.3 82.5 72.8 75.8 7
Resultatgrad 78.2 8 8 8 78.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 7.7 7.4 7.9 7.8
Signatur
16.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex