Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfold Bil AS
Juridisk navn:  Vestfold Bil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33468039
Gneisveien 11 Gneisveien 11 Fax: 33463274
3221 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 987865806
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.43%
Resultat  
  
19.1%
Egenkapital  
  
33.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.825.000 5.970.000 5.684.000 5.478.000 4.803.000
Resultat: 237.000 199.000 47.000 18.000 -29.000
Egenkapital: 763.000 570.000 375.000 328.000 310.000
Regnskap for  Vestfold Bil AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.825.000 5.970.000 5.684.000 5.478.000 4.803.000
Driftskostnader -5.588.000 -5.771.000 -5.638.000 -5.460.000 -4.832.000
Driftsresultat 237.000 199.000 47.000 18.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 237.000 199.000 47.000 18.000 -29.000
Skattekostnad -44.000 -5.000 0 0 0
Årsresultat 193.000 195.000 47.000 18.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 417.000 93.000 98.000 94.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 1.047.000 872.000 777.000 738.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.140.000 970.000 871.000 822.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 470.000 275.000 228.000 210.000
Sum egenkapital 763.000 570.000 375.000 328.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 781.000 570.000 595.000 543.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.140.000 970.000 871.000 822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.825.000 5.970.000 5.684.000 5.478.000 4.803.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.825.000 5.970.000 5.684.000 5.478.000 4.803.000
Varekostnad -1.714.000 -1.838.000 -1.868.000 -1.908.000 -1.594.000
Lønninger -2.915.000 -2.897.000 -2.841.000 -2.698.000 -2.359.000
Avskrivning -33.000 -32.000 -38.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -926.000 -1.004.000 -891.000 -819.000 -844.000
Driftskostnader -5.588.000 -5.771.000 -5.638.000 -5.460.000 -4.832.000
Driftsresultat 237.000 199.000 47.000 18.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 193.000 195.000 47.000 18.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 417.000 93.000 98.000 94.000 84.000
Sum varige driftsmidler 417.000 93.000 98.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 417.000 93.000 98.000 94.000 84.000
Varebeholdning 124.000 165.000 180.000 184.000 196.000
Kundefordringer 71.000 63.000 98.000 99.000 55.000
Andre fordringer 35.000 60.000 75.000 29.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 904.000 759.000 518.000 465.000 415.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 1.047.000 872.000 777.000 738.000
Sum eiendeler 1.551.000 1.140.000 970.000 871.000 822.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 470.000 275.000 228.000 210.000
Sum egenkapital 763.000 570.000 375.000 328.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 241.000 15.000 53.000 17.000 38.000
Betalbar skatt 38.000 5.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 177.000 225.000 232.000 236.000 211.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000 324.000 310.000 290.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 570.000 595.000 543.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 1.140.000 970.000 871.000 822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 353.000 477.000 277.000 234.000 226.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.2 1.1 1.1
Soliditet 49.2 5 38.7 37.7 37.7
Resultatgrad 4.1 3.3 0.8 0.3 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 1 1.6 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 15.4 17.5 4.8 2.1 -3.5
Signatur
04.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex