Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfold Dental AS
Juridisk navn:  Vestfold Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33316940
Postboks 278 Øvre Langgate 50 Fax: 33314772
3101 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 924762454
Aksjekapital: 682.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/20/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.31%
Resultat  
  
174.34%
Egenkapital  
  
29.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000 3.024.000
Resultat: 168.000 -226.000 141.000 49.000 -249.000
Egenkapital: -401.000 -569.000 -342.000 -484.000 -533.000
Regnskap for  Vestfold Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000 3.024.000
Driftskostnader -2.313.000 -2.912.000 -3.694.000 -3.313.000 -3.190.000
Driftsresultat 249.000 -147.000 217.000 136.000 -166.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -81.000 -79.000 -76.000 -87.000 -83.000
Finans -81.000 -79.000 -76.000 -87.000 -83.000
Resultat før skatt 168.000 -226.000 141.000 49.000 -249.000
Skattekostnad 0 0 0 0 24.000
Årsresultat 168.000 -226.000 141.000 49.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 41.000 124.000
Sum omløpsmidler 626.000 484.000 643.000 587.000 582.000
Sum eiendeler 626.000 484.000 655.000 628.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -1.189.000 -962.000 -1.104.000 -1.153.000
Sum egenkapital -401.000 -569.000 -342.000 -484.000 -533.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 174.000 167.000 267.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 878.000 831.000 844.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 483.000 656.000 627.000 706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.382.000 3.024.000
Andre inntekter 0 0 0 67.000 0
Driftsinntekter 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000 3.024.000
Varekostnad -579.000 -653.000 -969.000 -870.000 -736.000
Lønninger -1.108.000 -1.599.000 -1.890.000 -1.598.000 -1.556.000
Avskrivning 0 -12.000 -29.000 -84.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -648.000 -806.000 -761.000 -759.000
Driftskostnader -2.313.000 -2.912.000 -3.694.000 -3.313.000 -3.190.000
Driftsresultat 249.000 -147.000 217.000 136.000 -166.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -81.000 -79.000 -76.000 -87.000 -83.000
Finans -81.000 -79.000 -76.000 -87.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 -226.000 141.000 49.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 55.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 55.000
Fast eiendom 0 0 12.000 41.000 69.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 41.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 41.000 124.000
Varebeholdning 198.000 207.000 206.000 243.000 236.000
Kundefordringer 395.000 234.000 300.000 283.000 291.000
Andre fordringer 8.000 0 72.000 20.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 42.000 64.000 40.000 15.000
Sum omløpsmidler 626.000 484.000 643.000 587.000 582.000
Sum eiendeler 626.000 484.000 655.000 628.000 706.000
Sum opptjent egenkapital -1.021.000 -1.189.000 -962.000 -1.104.000 -1.153.000
Sum egenkapital -401.000 -569.000 -342.000 -484.000 -533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 471.000 380.000 338.000 450.000 497.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 174.000 167.000 267.000 268.000
Leverandørgjeld 54.000 84.000 79.000 42.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 97.000 129.000 92.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 318.000 285.000 261.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 878.000 831.000 844.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 625.000 483.000 656.000 627.000 706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -331.000 -394.000 -188.000 -257.000 -389.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
Soliditet -64.2 -117.8 -52.1 -77.2 -75.5
Resultatgrad 9.7 -5.3 5.5 3.9 -5.5
Rentedekningsgrad 3.1 -1.9 2.9 1.6 -2.0
Gjeldsgrad -2.6 -1.8 -2.9 -2.3 -2.3
Total kapitalrentabilitet 39.8 -30.4 33.1 21.7 -23.5
Signatur
26.11.2020
TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex