Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfold Dental AS
Juridisk navn:  Vestfold Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33316940
Postboks 278 Øvre Langgate 50 Fax: 33314772
3101 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 924762454
Aksjekapital: 682.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/20/1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestfold Økonomisenter AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.87%
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
208.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.105.000 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000
Resultat: 126.000 168.000 -226.000 141.000 49.000
Egenkapital: 436.000 -401.000 -569.000 -342.000 -484.000
Regnskap for  Vestfold Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.105.000 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000
Driftskostnader -2.002.000 -2.313.000 -2.912.000 -3.694.000 -3.313.000
Driftsresultat 103.000 249.000 -147.000 217.000 136.000
Finansinntekter 78.000 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -81.000 -79.000 -76.000 -87.000
Finans 23.000 -81.000 -79.000 -76.000 -87.000
Resultat før skatt 126.000 168.000 -226.000 141.000 49.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 168.000 -226.000 141.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 0 0 12.000 41.000
Sum omløpsmidler 515.000 626.000 484.000 643.000 587.000
Sum eiendeler 682.000 626.000 484.000 655.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -894.000 -1.021.000 -1.189.000 -962.000 -1.104.000
Sum egenkapital 436.000 -401.000 -569.000 -342.000 -484.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 69.000 174.000 167.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 957.000 878.000 831.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 625.000 483.000 656.000 627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.105.000 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.382.000
Andre inntekter 0 0 0 67.000
Driftsinntekter 2.105.000 2.563.000 2.765.000 3.912.000 3.449.000
Varekostnad -476.000 -579.000 -653.000 -969.000 -870.000
Lønninger -907.000 -1.108.000 -1.599.000 -1.890.000 -1.598.000
Avskrivning -33.000 0 -12.000 -29.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -586.000 -626.000 -648.000 -806.000 -761.000
Driftskostnader -2.002.000 -2.313.000 -2.912.000 -3.694.000 -3.313.000
Driftsresultat 103.000 249.000 -147.000 217.000 136.000
Finansinntekter 78.000 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -81.000 -79.000 -76.000 -87.000
Finans 23.000 -81.000 -79.000 -76.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 126.000 168.000 -226.000 141.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 12.000 41.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 167.000 0 0 12.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 167.000 0 0 12.000 41.000
Varebeholdning 169.000 198.000 207.000 206.000 243.000
Kundefordringer 209.000 395.000 234.000 300.000 283.000
Andre fordringer 18.000 8.000 0 72.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 120.000 26.000 42.000 64.000 40.000
Sum omløpsmidler 515.000 626.000 484.000 643.000 587.000
Sum eiendeler 682.000 626.000 484.000 655.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -894.000 -1.021.000 -1.189.000 -962.000 -1.104.000
Sum egenkapital 436.000 -401.000 -569.000 -342.000 -484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 471.000 380.000 338.000 450.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 69.000 174.000 167.000 267.000
Leverandørgjeld 17.000 54.000 84.000 79.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 57.000 97.000 129.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 375.000 318.000 285.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 238.000 957.000 878.000 831.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 625.000 483.000 656.000 627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 277.000 -331.000 -394.000 -188.000 -257.000
Likviditetsgrad 1 2.2 0.7 0.6 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.4 0.3 0.5 0.4
Soliditet 63.9 -64.2 -117.8 -52.1 -77.2
Resultatgrad 4.9 9.7 -5.3 5.5 3.9
Rentedekningsgrad 1.9 3.1 -1.9 2.9 1.6
Gjeldsgrad 0.6 -2.6 -1.8 -2.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 39.8 -30.4 33.1 21.7
Signatur
26.11.2020
TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex