Vestfold Travforbund
Juridisk navn:  Vestfold Travforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33381150
Travveien 3 Travveien 3 Fax: 33381151
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 955012232
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/4/1930 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
102.95%
Resultat  
  
7976.32%
Egenkapital  
  
94.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 3.576.000 1.762.000 1.598.000 1.555.000 2.012.000
Resultat: 3.069.000 38.000 -204.000 -96.000 255.000
Egenkapital: 5.649.000 2.905.000 2.884.000 2.930.000 2.754.000
Regnskap for  Vestfold Travforbund
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 3.576.000 1.762.000 1.598.000 1.555.000 2.012.000
Driftskostnader -721.000 -1.370.000 -1.345.000 -1.070.000 -1.137.000
Driftsresultat 2.855.000 393.000 254.000 486.000 876.000
Finansinntekter 375.000 0 0 4.000 18.000
Finanskostnader -161.000 -355.000 -458.000 -586.000 -639.000
Finans 214.000 -355.000 -458.000 -582.000 -621.000
Resultat før skatt 3.069.000 38.000 -204.000 -96.000 255.000
Skattekostnad -325.000 -16.000 40.000 26.000 263.000
Årsresultat 2.744.000 22.000 -165.000 -71.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.277.000 8.650.000 8.893.000 9.058.000 9.265.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 774.000 1.144.000 1.064.000 1.997.000
Sum eiendeler 6.361.000 9.424.000 10.037.000 10.122.000 11.262.000
Sum opptjent egenkapital 5.644.000 2.900.000 2.879.000 2.925.000 2.749.000
Sum egenkapital 5.649.000 2.905.000 2.884.000 2.930.000 2.754.000
Sum langsiktig gjeld 711.000 5.574.000 6.213.000 6.743.000 6.663.000
Sum kortsiktig gjeld 0 944.000 941.000 450.000 1.845.000
Sum gjeld og egenkapital 6.360.000 9.423.000 10.038.000 10.123.000 11.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.576.000 1.762.000 1.598.000 1.555.000 2.012.000
Driftsinntekter 3.576.000 1.762.000 1.598.000 1.555.000 2.012.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -51.000 -77.000 -60.000 -51.000
Avskrivning -116.000 -232.000 -223.000 -223.000 -223.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -605.000 -1.087.000 -1.045.000 -773.000 -863.000
Driftskostnader -721.000 -1.370.000 -1.345.000 -1.070.000 -1.137.000
Driftsresultat 2.855.000 393.000 254.000 486.000 876.000
Finansinntekter 375.000 0 0 4.000 18.000
Finanskostnader -161.000 -355.000 -458.000 -586.000 -639.000
Finans 214.000 -355.000 -458.000 -582.000 -621.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.744.000 22.000 -165.000 -71.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 325.000 336.000 279.000 253.000
Fast eiendom 0 7.325.000 7.557.000 7.585.000 8.002.000
Maskiner anlegg 0 0 0 195.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 7.325.000 7.557.000 7.780.000 8.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.277.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.010.000
Sum anleggsmidler 5.277.000 8.650.000 8.893.000 9.058.000 9.265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 5.000 0 9.000 0
Andre fordringer 40.000 48.000 80.000 164.000 1.023.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.026.000 721.000 1.065.000 891.000 973.000
Sum omløpsmidler 1.084.000 774.000 1.144.000 1.064.000 1.997.000
Sum eiendeler 6.361.000 9.424.000 10.037.000 10.122.000 11.262.000
Sum opptjent egenkapital 5.644.000 2.900.000 2.879.000 2.925.000 2.749.000
Sum egenkapital 5.649.000 2.905.000 2.884.000 2.930.000 2.754.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 776.000 712.000 7.000 825.000
Sum langsiktig gjeld 711.000 5.574.000 6.213.000 6.743.000 6.663.000
Leverandørgjeld 0 52.000 17.000 18.000 0
Betalbar skatt 0 5.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 111.000 203.000 418.000 1.020.000
Sum kortsiktig gjeld 0 944.000 941.000 450.000 1.845.000
Sum gjeld og egenkapital 6.360.000 9.423.000 10.038.000 10.123.000 11.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.084.000 -170.000 203.000 614.000 152.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 2.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.9 1.3 2.4 1.1
Soliditet 88.8 30.8 28.7 28.9 24.5
Resultatgrad 79.8 22.3 15.9 31.3 43.5
Rentedekningsgrad 20.1 1.1 0.6 0.8 1.4
Gjeldsgrad 0.1 2.2 2.5 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 50.8 4.2 2.5 4.8 7.9
Signatur
24.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex