Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestgårds Skog As
Juridisk navn:  Vestgårds Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62837281
Postboks 118 Svendsrudveien Fax:
2241 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 983928889
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.07%
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.229.000 1.557.000 1.288.000 1.677.000 1.692.000
Resultat: 11.000 8.000 25.000 16.000 29.000
Egenkapital: 472.000 463.000 457.000 438.000 425.000
Regnskap for  Vestgårds Skog As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.229.000 1.557.000 1.288.000 1.677.000 1.692.000
Driftskostnader -1.217.000 -1.548.000 -1.263.000 -1.662.000 -1.663.000
Driftsresultat 11.000 8.000 25.000 16.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 8.000 25.000 16.000 29.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -6.000 -3.000 -7.000
Årsresultat 9.000 6.000 20.000 12.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 546.000 488.000 517.000 467.000 696.000
Sum eiendeler 546.000 488.000 517.000 467.000 696.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 363.000 357.000 338.000 325.000
Sum egenkapital 472.000 463.000 457.000 438.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 6.000 4.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 20.000 54.000 26.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 487.000 517.000 468.000 696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.229.000 1.557.000 1.288.000 1.677.000 1.647.000
Andre inntekter 0 0 0 45.000
Driftsinntekter 1.229.000 1.557.000 1.288.000 1.677.000 1.692.000
Varekostnad -1.114.000 -1.383.000 -1.091.000 -1.460.000 -1.484.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -165.000 -172.000 -202.000 -179.000
Driftskostnader -1.217.000 -1.548.000 -1.263.000 -1.662.000 -1.663.000
Driftsresultat 11.000 8.000 25.000 16.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 6.000 20.000 12.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 86.000 38.000 0 0 0
Kundefordringer 109.000 275.000 320.000 207.000 397.000
Andre fordringer 1.000 21.000 3.000 7.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 350.000 155.000 194.000 253.000 289.000
Sum omløpsmidler 546.000 488.000 517.000 467.000 696.000
Sum eiendeler 546.000 488.000 517.000 467.000 696.000
Sum opptjent egenkapital 372.000 363.000 357.000 338.000 325.000
Sum egenkapital 472.000 463.000 457.000 438.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 4.000 6.000 4.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 6.000 4.000 1.000
Leverandørgjeld 4.000 0 33.000 8.000 252.000
Betalbar skatt 3.000 3.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 20.000 54.000 26.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 487.000 517.000 468.000 696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 468.000 463.000 441.000 426.000
Likviditetsgrad 1 7.8 24.4 9.6 1 2.6
Likviditetsgrad 2 6.6 22.5 9.6 1 2.6
Soliditet 86.4 95.1 88.4 93.6 61.1
Resultatgrad 0.9 0.5 1.9 1 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.0 1.6 4.8 3.4 4
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex