Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestlandske Ortopediske Institutt As
Juridisk navn:  Vestlandske Ortopediske Institutt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55230098
Mannsverk 4 Mannsverk 4 Fax: 55228650
5094 Bergen 5094 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 929103009
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/7/1980 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.26%
Resultat  
  
427.78%
Egenkapital  
  
26.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.586.000 1.551.000 1.571.000 1.407.000 1.423.000
Resultat: 59.000 -18.000 -24.000 57.000 28.000
Egenkapital: 215.000 170.000 185.000 203.000 161.000
Regnskap for  Vestlandske Ortopediske Institutt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.586.000 1.551.000 1.571.000 1.407.000 1.423.000
Driftskostnader -1.530.000 -1.572.000 -1.596.000 -1.351.000 -1.401.000
Driftsresultat 57.000 -20.000 -24.000 56.000 23.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 1.000 2.000 -1.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 59.000 -18.000 -24.000 57.000 28.000
Skattekostnad -13.000 4.000 5.000 -14.000 -9.000
Årsresultat 45.000 -15.000 -19.000 43.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 32.000 33.000 33.000 144.000
Sum omløpsmidler 372.000 272.000 372.000 407.000 428.000
Sum eiendeler 397.000 304.000 405.000 440.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 70.000 85.000 103.000 61.000
Sum egenkapital 215.000 170.000 185.000 203.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000 62.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 134.000 160.000 175.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 304.000 405.000 440.000 572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.500.000 1.551.000 1.571.000 1.388.000 1.423.000
Andre inntekter 86.000 0 0 19.000 0
Driftsinntekter 1.586.000 1.551.000 1.571.000 1.407.000 1.423.000
Varekostnad -131.000 -175.000 -214.000 -17.000 -112.000
Lønninger -1.033.000 -963.000 -904.000 -921.000 -732.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -6.000 -14.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -362.000 -429.000 -472.000 -399.000 -495.000
Driftskostnader -1.530.000 -1.572.000 -1.596.000 -1.351.000 -1.401.000
Driftsresultat 57.000 -20.000 -24.000 56.000 23.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -1.000 -6.000
Finans 1.000 2.000 -1.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 45.000 -15.000 -19.000 43.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 14.000 10.000 5.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 18.000 23.000 28.000 125.000
Sum varige driftsmidler 15.000 18.000 23.000 28.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 32.000 33.000 33.000 144.000
Varebeholdning 192.000 198.000 270.000 327.000 231.000
Kundefordringer 32.000 30.000 25.000 27.000 29.000
Andre fordringer 0 4.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 40.000 76.000 53.000 168.000
Sum omløpsmidler 372.000 272.000 372.000 407.000 428.000
Sum eiendeler 397.000 304.000 405.000 440.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 115.000 70.000 85.000 103.000 61.000
Sum egenkapital 215.000 170.000 185.000 203.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000 62.000 241.000
Leverandørgjeld 4.000 -1.000 12.000 10.000 -2.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 29.000 73.000 80.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 106.000 75.000 84.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 134.000 160.000 175.000 170.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 304.000 405.000 440.000 572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 138.000 212.000 232.000 258.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.3 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1 0.6 0.6 0.5 1.2
Soliditet 54.3 55.9 45.7 46.1 28.1
Resultatgrad 3.6 -1.3 -1.5 4 1.6
Rentedekningsgrad 5 5.7
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1.2 1.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 14.6 -5.9 -5.7 13.4 5.9
Signatur
29.05.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
16.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
ERIK MEHN-ANDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex